logo itpoint.cz

British Telecom ohlásil potlačování "zničující" kultury přesčasů

Většina českých podniků má jiné starosti než prosperující britský obr. Přesto jsou již i zde firmy, které by mohlo zajímat, jak lépe zefektivnit využití drahé odborné pracovní síly

BT zahájil útok na "bydlení na pracovišti", v dokumentu předběžných plánů na celkové přehodnocení pracovních zvyků. Zaměstnanci budou upozorněni, že příliš mnoho hodin práce má "zničující vliv" na ně, jejich rodiny a jejich společenské vztahy. BT je jedním z několika vysoce ziskových podniků, které usoudily, že zbrždění kultury dlouhých přesčasových hodin bude výhodné pro podnikání.

U poradenské služby pro management Pricewaterhouse Coopers, jsou zkoumány časové výkazy zaměstnanců pro určení lidí, kteří v práci stráví příliš dlouhý čas. Bude jím přizpůsobena jejich pracovní náplň nebo jim bude doporučeno vybrat si dovolenou. A od manažerů z farmaceutického obra GlaxoWellcome UK se nyní očekává, že obdobně sdělí zaměstnancům, kteří ustavičně zůstávají pozdě po pracovní době, že musí jít také někdy domů. Plán BT bude rozvinut napříč podnikem a bude následovat loňské pilotní schéma ze dvou pracovišť. 120,000 zaměstnancům firmy bude oznámeno, že žádosti o odlišnou pracovní dobu, nebo o činnost z domova, budou přijímány pozitivně. Pokud dohodnuté hodiny budou udržitelné a navrhovaná opatření nepoškodí produktivitu, budou zvažovány veškeré požadavky.

Plán následuje po průzkumu z roku 1998 týkajícího se řídících pracovníků BT, jenž zjistil, že 38 procent by odmítlo povýšení kvůli nebezpečí pro jejich životní styl. Muži byli stejně jako ženy pro odmítnutí povýšení. Naopak, průzkum zaměstnanců v pilotním projektu odhalil zvýšené nadšení, věrnost a morálku. "Lidé odmítli více placené místo někde jinde a žádali práci v těchto útvarech kvůli projektu," řekl konzultant ze skupiny zaměstnanecké politiky BT Becky Mason. Navzdory kladné reakci, plán nevedl k záplavě žádostí. " Odezva od našich zaměstnanců a z ostatních organizací není tak enormní," řekl.

Manažeři v GlaxoWellcome byli také požádáni o názory na zkrácenou pracovní dobu. Personální ředitel Ian Brown poukázal na to, že u nich obě pozice náměstků marketingu a financí byly zkrácené úvazky. Podle předsedkyně celostátního fóra o způsobu života v zaměstnání Joanny Fosterové, jenž je pro vyvážený pracovní týden, uvidíme v nejbližších několika letech záplavu organizaci osvojujících si podobné praktiky. Jsme na těsném pracovním trhu a vzdělaní lidé říkají častěji podnikům: nechceme pro vás pracovat jestliže vy nechcete být pokrokoví v své politice odpracovaných hodin, řekla.

Článek ze dne 2. května 2000 - úterý