logo itpoint.cz

Britský komunikační zákon začal platit

Britský telekomunikační regulační úřad OFTEL mění své postupy při udělování licencí v telekomunikacích ...

Britský telekomunikační regulační úřad OFTEL mění své postupy při udělování licencí v telekomunikacích aby dodržel Elektronický komunikační zákon z roku 2000, který tak nabývá účinnosti. Zákon dovolí generálnímu řediteli spojů (šéf OFTELu) upravovat individuální licence aniž by držitel licence svolil, pokud jednotliví držitelé licence formálně nepodají protest. Podle dřívějšího zákona potřeboval získat formální svolení všech individuálních držitelů licence pro navrženou licenční úpravu. Vedoucí pracovníci OFTELu argumentovali, že starý postup byl pomalý a těžkopádný, protože některé licence jsou v držení stovek telekomunikačních operátorů.

OFTEL vítá tyto nové pravomoci, uvedl generální ředitel David Edmonds. Toto učiní proces licenční úpravy více výkonný, tudíž umožňující nám dosáhnout změny rychleji. Nová pravomoc napomůže našemu závazku odstoupit od regulování, kde to již není nadále potřebné, jak to odpovídá hlavním rysům strategie OFTELu.

Článek ze dne 28. července 2000 - pátek