logo itpoint.cz

Celkové konsolidované výnosy Českých radiokomunikací a.s. za letošní první pololetí vzrostly o 5,4 % na 1,158 miliardy Kč

Konsolidovaný zisk před zdaněním dosáhl záporné výše 152 milionů Kč (4,1 milionů USD) a byl ovlivněn především zahrnutím poměrné části negativního hospodářského výsledku dceřiné firmy Contactel ve výši 168 milionů Kč (4,4 milionu USD).

Čistý zisk z podniků s podstatným vlivem, který byl tvořen hospodářskými výsledky RadioMobilu a.s., konsolidovaných ekvitní metodou, vzrostl o 144,2 % na 511 milionů Kč (13,5 milionu USD), řekl generální ředitel ČRa Miroslav Čuřín.

Výsledek firmy byl pozitivně ovlivněn především hospodařením dceřiné společnosti RadioMobil. Naopak ztráta dceřiné firmy Contactel společně s výdaji spojenými s nabídkou odkupu opce na zvýšení podílu v RadioMobilu, jsou hlavními negativními položkami pololetního hospodaření.

Výnosy z telekomunikačních služeb vzrostly o 11,3 % na 563 milionů Kč (14,9 milionu USD). Výnosy za datové služby vzrostly o 36 % na 235 milionů Kč (6,2 milionu USD). Podíl datových služeb na celkových výnosech z telekomunikačních služeb přitom vzrostl o 7,6 bodu na 41,8 procenta.

Výnosy ze služeb spojených s šířením televizního signálu vzrostly o dvě procenta na 293 milionů Kč (7,8 milionu USD), výnosy z šíření rozhlasového signálu zůstaly na stabilní úrovni a dosáhly výše 178 miliónů Kč (4,7 milionu USD). V pozvolném růstu výnosů z televizního vysílání a ve stagnaci výnosů z rozhlasového vysílání se odráží skutečnost, že oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání je limitovaným segmentem trhu, řekl M. Čuřín.

Celkové konsolidované provozní náklady vzrostly o 24,4 % na 1 266 milionů Kč (33,5 milionu USD). Provozní náklady jen u ČRa vzrostly o 10,9 % na 1,038 mld. Kč (27,5 milionu USD).

Náklady na prodej klesly o 9,3 % na 234 milionů Kč (6,2 milionů USD). Osobní náklady se zvýšily o 29 % na 316 milionů Kč (8,4 milionů USD), přičemž u ČRa vzrostly pouze o 5,3 %.

Náklady spojené s odpisy a amortizací vzrostly o 19,3 % na 489 milionů Kč (12,9 milionu USD). Toto zvýšení má přímou návaznost na rozsáhlou investiční činnost společnosti ČRa v letech 1999 a 2000, uvedli představitelé firmy.

Ostatní provozní náklady vzrostly o 113,5% na 230 milionů Kč (6,1 milionu USD). Na tomto nárůstu se nejvíce podílela společnost Contactel, a to hodnotou 63,9 procenta. V případě relativního meziročního porovnávání jednotlivých položek výkazů je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že v první polovině roku 1999 nebyly výsledky Contactelu zahrnuty do konsolidovaných hospodářských výsledků ČRa, uvedl M. Čuřín.

Generální ředitel firmy připomněl, že ČRa nabídly společnosti CMobil B.V. za odkoupení práva na navýšení základního jmění ve společnosti RadioMobil a.s. částku 765 mil USD. Vzhledem k tomu, že právo na navýšení základního jmění si ponechala i nadále společnost CMobil B.V., ČRa získají odpovídající kompenzaci ve výši čisté ceny opce. Tyto výnosy budou s vysokou pravděpodobností zahrnuty do hospodářských výsledků konce roku 2000.

pk

 Česká informační agentura
Česká informační agentura

Článek ze dne 6. září 2000 - středa