logo itpoint.cz

Čertova kopýtka novoročních cen Českého Telecomu

S koncem roku se mění nejen letopočet, ale i telefonní tarify. Nové milénium uvítá Český Telecom více změnami.

Podrobnosti o uveřejněných změnách si můžete přečíst v ostatních dnešních článcích. I když Telecom změny prezentuje jako srozumitelnější, přehlednější a spravedlivější, nikdo obeznámený s problematikou českých telekomunikací by zde nemohl čekat slovo výhodnější. Problematika má samozřejmě více úhlů pohledu. Tím základním bývá celkový růst cen. Podle generálního ředitele Českého Telecomu Přemysla Klímy jde nyní o celkový růst cen ve výši 0.78 %, kdy prostor daný ČTÚ ve výši aktuální inflace 3.1 % tedy nebyl zdaleka využit.

Bohužel na včerejší tiskové konferenci nebyla metodika hodnocení celkového růstu vůbec vysvětlena. Je pravda, že se nemění měsíční poplatky pro domácnosti, anebo zřizovací poplatky, u mezinárodních sazeb byl avizován další pokles. Na všechny tyto položky ale nejvíce tlačí dosavadní omezená konkurence, představovaná mobilními telefony a v případě zahraničních hovorů internetová telefonie. Tam, kde Telecom byl výhodnější než mobilní operátoři, ale žádné ohledy nečekejte.

Snahu ohodnotit celkový vliv připravovaných změn, čili porovnat je se současným stavem komplikuje nejen změna sazeb, ale zejména přechod na časové účtování. Někdy je používán termín sekundové účtování, o to jde u Telecomu ale jen v případě mezinárodních hovorů. Je ovšem předčasné se radovat. Telecom do cen v podstatě tvrdě promítl jakýsi sestavovací poplatek, který si budou účtovat navzájem i budoucí propojení operátoři, daný tzv. minimální účtovanou délkou hovoru.

Na něco podobného nás před necelým rokem připravil mobilní operátor Oscar, když s velkou slávou zavedl sekundové účtování, ale až poté, co uběhne nedělitelná minuta. Zdánlivě to nemusí být velký problém, málokdy stihnete být tak struční, aby jste se vešli do jediné minuty hovoru, ale pokud si uvědomíte, kolikrát za den se neúspěšně dovoláte na různé schránky, záznamníky nebo spolupracovníky nepřítomných osob, pochopíte, že nemusí jít o malou částku.

Pak je také pochopitelnější, proč Český Telecom tolik propagoval svou službu záznamových schránek MemoBox, a to nejen při nepřítomnosti, ale i v případě obsazení linky jiným hovorem. Jednak stoupne počet spojených a tedy i účtovaných hovorů, i když jen do schránky, aniž máte možnost volby, zda volanému skutečně chcete vzkaz nechávat. A jednak lze oprávněně čekat růst hovorů, reagujících na zanechané vzkazy. V síti Českého Telecomu má být aktivováno kolem 450 tisíc těchto schránek.

Zde se kdysi vyznamenal operátor Radiomobil, když před jistým časem zaktivoval nezrušitelné hlasové schránky všem klientům. Ostrá reakce klientů pak přesvědčila nejen Radiomobil, ale jistě i jiné operátory, že takto okatě na to jít nelze.

Buďme ale konkrétnější. Za každý spojený místní hovor zaplatíte částku za dvě minuty, i když bude kratší, konkrétně tedy 2.90 Kč. Zde vlastně není výrazný rozdíl oproti současnému stavu. Musím ale hned přiznat, že mimo špičku vás podle stejných pravidel takto krátký hovor bude stát jen 1.60 Kč, dosud to bylo vlastně o korunu více. Z druhé strany vzato, za 2.60 Kč nyní v sedle hovoříte 4 minuty 50 sekund. Podle nových cen a pravidel vás stejně dlouhý místní hovor v sedle bude stát částku za 5 minut, což činí 4 Kč. U meziměstských hovorů je situace vyrovnanější, jen dochází k rozlišení podnikové klientely, kdy za vyšší měsíční poplatek o 50 Kč získají úlevu 20 haléřů z minutové sazby meziměstských špičkových hovorů. Pokud jste tedy kdysi s vidinou rychlejšího zavedení telefonní linky využili svůj živnostenský list a moc meziměstsky nevoláte, budete zbytečně platit měsíčně o 28% více. Největší ranou ale bude zavedení minima 60 sekund i pro mezinárodní hovory. Zatímco nyní vás nechtěný záznamník nebo jiný omyl při volání do zahraničí vyšel na cenu jednoho - dvou impulzů, nyní zaplatíte celou minutu. Snad ta minuta bude levnější než dříve, ale to je slabá útěcha.

V mlze se také rozplynula bonifikace bytových telefonů ve výši 17 impulzů (44.20Kč), kterou nám Český Telecom vloni osladil skok měsíčních poplatků. Pouze se připravuje poskytnutí možnosti volby v rámci balíčků tarifů od 1. dubna 2001 pod pracovním názvem Málo Volající, kdy za stejný měsíční poplatek dostanete 60 Kč k provolání, zato ale akceptujete dvojnásobné minutové ceny místních i meziměstských hovorů, ve špičce i v sedle. Při současné aplikaci minimální délky hovoru si skutečně mnoho nezavoláte.

Pro podnikovou klientelu s vysokými sumárními účty, myšleno za všechny linky dohromady, připravuje Telecom další velkoodběratelské slevy. Je jasné, že právě na tuto klientelu se zaměří noví konkurenti Telecomu.

Krátce shrnuto, pro bytové uživatele půjde jednoznačně o zdražení, jehož velikost bude dosti individuální.

U podnikových zákazníků již jakoby začíná být cítit vliv konkurence, i když o zdražení jde i zde.

Lze jen litovat oddálení širšího uvolnění trhu, jak bylo v minulých letech plánováno. Po zavedení volitelných balíčků po 1. dubnu vznikne prostor pro tvorbu různých pomůcek pro optimalizaci svého tarifu s ohledem na velikost hovorového provozu. Nakonec přímo Český Telecom slibuje poskytnutí těchto návodů na svých webových stránkách. Tuto situaci již známe ze světa tarifů mobilních telefonů, i když podle prvních náznaků nebudou rozdíly minutových sazeb pevných linek tak vysoké jako u mobilů.

Pokud jde o jiné tarify, například za připojení k Internetu, neměly by se lišit podle zvoleného typu programu. Zajímavým problémem je účtování ve veřejných telefonních automatech (VTA), kde prý budou parametry nastaveny tak, aby nedošlo k žádné změně. Minimum 4 Kč v mincových automatech zůstává. Podobně budou muset podstatně změnit své tarifikační pomůcky správci pobočkových ústředen, kdy již vlastně nepůjde uvést do souladu skutečnou cenu hovoru s počtem přijatých impulzů 16 kHz bez analýzy volaného čísla.

Článek ze dne 28. listopadu 2000 - úterý