logo itpoint.cz

Český Telecom - čelem k zákazníkům?

Český národní operátor slouží často jako školní příklad škodlivosti monopolu. Přesto jsme zaznamenali pozitivní změny, a nejde jen o dvě levnější hodiny večerního Internetu. I Zelená linka nyní získala další dimenze

Český národní operátor slouží často jako školní příklad škodlivosti monopolu. Přesto jsme zaznamenali pozitivní změny, a nejde jen o dvě levnější hodiny večerního Internetu. I Zelená linka nyní získala další dimenze.

Zpráva, že ode dneška je cenový tarif Internet 2000 o něco levnější, již proběhla asi všemi médii. Nejlevnější cenové pásmo začíná v pracovní dny o dvě hodiny dříve, tedy od 19 hodin. Prakticky tak došlo ke sjednocení s dobou sedla platnou pro místní a meziměstské hovory. Je jasné, že jde jen o kosmetickou úpravu. Doufám, že se tím nevyčerpalo populární prohlášení ministra Schlinga po nástupu do úřadu o zlevnění tarifu Internetu. O tom jak může také vypadat pozitivní přístup k internetovým uživatelům, jsme psali včera. Pokud nebudu uvažovat o progresivnějším zpřístupnění Internetu typu paušál či platba za přenesená data, je zde prostor prodloužit dobu nejnižšího tarifu i do ranních hodin, ať již alespoň do 8 hodin, kdy například začíná špička mobilních operátorů či ještě déle. Pokud jde o nechuť přijít o tržby od podnikové klientely, obavy nebudou na místě, firmy si jistě nebudou posouvat z tohoto důvodu pracovní dobu do časnějších hodin. Pro prosté stahování pošty je také nepříjemné progresivní tarifování na začátku spojení ve špičce i odpoledne. Analogový modem navazuje spojení 20 až 30 sekund, a následujících cca 90 sekund již nemusí vždy stačit pro příjem rozsáhlejší korespondence.

V rámci završující se digitalizace své sítě rozšířil Telecom spektrum služeb spojených se Zelenou linkou. Nové služby jsou většinou založeny na využití identifikace volajícího. Na tomto základě můžete si určit Black list, tedy seznam zakázaných směrů volání. Jeho sestavením zakážete přístup na svou Zelenou linku z určitých čísel či skupin čísel. Cena této služby je 100 korun měsíčně. Pokud jste tedy firma s regionální působností, můžete tak zamezit hovorům z telefonů mimo region, které by jste jinak platili vy. Mezi směry volání mohou patřit také jednotlivé volačky mobilních telefonů. Opačnou službou je White list. Jak asi tušíte, zde naopak definujete výčet čísel či směrů, které jedině smějí volat vaši linku. Tato služba je podstatně dražší, cena 3000 Kč za měsíc je dost vysoká.

S tím také trochu souvisí zavedení systému hlasových oznámení, která mohou být kromě češtiny i v angličtině, němčině a francouzštině. Zde je jejich seznam :

Také přesměrování má nyní mnohem více možností. Dosud bylo možné přesměrovat příchozí hovory v určenou hodinu a den postupně na tři telefonní čísla. Nyní lze využívat jako novinku přesměrování podle původu volání; přesměrování podle typu dne; přesměrování podle denní doby; přesměrování podle zátěže; přesměrování při obsazení linky a při nepřihlášení.

Přesměrování podle původu volání znamená, že příchozí hovory můžete směrovat na různá telefonní čísla podle zákaznických oblastí, které sami vymezíte. Definujete je na základě základních oblastí, stanovených ve formě meziměstských předvoleb nebo prefixů mobilních operátorů. Existuje možnost vytvořit až 50 zákaznických oblastí, které sami určíte podle svých regionálních potřeb. Volající z Moravy se tak dovolá třeba do pobočky firmy v Olomouci, z Čech třeba do Plzně. Přitom oba použili stejné číslo Zelené linky. Zde platíte za definici každé zákaznické oblasti 100Kč při zřízení a dále 50 Kč měsíčně.

Při přesměrování podle zátěže máte možnost stanovit procentuální rozdělení příchozích hovorů na jednotlivá telefonní čísla, a to podle jejich vytížení. Pokud máte různě vytížené linky, můžete zrovnoměrnit jejich využití určením procent hovorů ze Zelené linky pro každou z nich.

Přesměrování při obsazení linky a při nepřihlášení je důvěrně známé z mobilních telefonů. Při obsazení linky je možné volajícího automaticky přesměrovat na jiné předem určené číslo. Stejný princip může být uplatněn i tehdy, pokud se volajícímu nikdo nehlásí. Druhý případ pružněji než přesměrování dle denní doby řeší případnou nepřítomnost pracovníka vyčleněného pro obsluhu volání ze Zelené linky.

Článek ze dne 1. září 2000 - pátek