logo itpoint.cz

Český Telecom - finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2000

Čistý zisk ČT dosáhl výše 4,9 mld. Kč, což představuje meziročně 9% nárůst. Peněžní toky z investiční činnosti použité k nákupu hmotného a nehmotného investičního majetku dosáhly za prvních devět měsíců roku 2000 částky 12,6 mld. Kč.

Nejdůležitější finanční výsledky

Nejdůležitější provozní výsledky

Jsme potěšeni, že můžeme prezentovat takové výsledky, které potvrzují vývojové trendy posledních 12 měsíců, řekl Urs Kamber, viceprezident pro korporátní služby ČESKÉHO TELECOMU, a.s. "Vzhledem k dalšímu rozvoji bude klíčové, abychom i nadále věnovali pozornost kontrole nákladů a současně s tím strategicky rozvíjeli naše obchodní aktivity, jejichž součástí budou především služby s přidanou hodnotou a služby zaměřené na Internet," dodal Urs Kamber.

Výnosy

Růstu celkových výnosů ČESKÉHO TELECOMU, a.s., bylo dosaženo díky nárůstu výnosů z datových služeb, výnosů z měsíčních paušálních poplatků a konsolidace výnosů EuroTelu Praha, spol. s. r.o. Významný je nárůst výnosů z přenosu dat včetně ISDN a Internetu a ostatních služeb s přidanou hodnotou o 30 % na 3,2 miliardy Kč. Nejvyšší nárůst výnosů, o 123 %, zaznamenaly služby ISDN, což odráží nárůst počtu kanálů ISDN. Výnosy internetové divize ČESKÉHO TELECOMU, a.s., INTERNET OnLINE (IOL) vzrostly o významných 40 %. Vzhledem k nárůstu počtu telefonních stanic v roce 1999 vykázaly výnosy z měsíčních paušálních poplatků meziroční nárůst o 35 % na 5,2 miliardy Kč. Pokračující konjunktura v oblasti mobilní komunikace v České republice měla vliv na výnosy od domácích operátorů za propojení provozu jejich zákazníků do sítě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Tato skutečnost vedla k 18 % nárůstu výnosů na 2,1 miliardy Kč.

Konsolidace výnosů EuroTelu Praha, spol. s r.o., odpovídající 51% podílu, vzrostla o 47% na 8,2 miliardy Kč. Na celkových výnosech společnosti se EuroTel Praha, spol. s r.o., podílí 20 %. Celkový počet zákazníků EuroTelu Praha, spol. s r.o., dosáhl na konci období 1,65 milionu, což potvrdilo vedoucí postavení této společnosti na rychle rostoucím českém trhu mobilních telekomunikací.

Náklady

Provozní náklady ČESKÉHO TELECOMU, a.s., vzrostly meziročně o 12% na 21 miliard Kč a byly na jedné straně příznivě ovlivněny trvalým důrazem kladeným na kontrolu nákladů a na druhé straně rostoucími náklady způsobenými pokračujícím prudkým rozvojem mobilního trhu v České republice. Významným prvkem, který měl vliv na kontrolu růstu nákladů, byl pokles počtu zaměstnanců o 11% na 18 325. Výsledkem je celkové zvýšení nákladů na zaměstnance o pouhá 4 % na 5,7 miliardy Kč, což také odráží změnu ve struktuře zaměstnanců ČESKÉHO TELECOMU, a.s. Na druhé straně konsolidace nákladů EuroTelu Praha, spol. s r.o., měla vliv na nárůst nákladů v položkách prodaný materiál a zboží o 51 % na 1,9 miliardy Kč. Zvýšený provoz generovaný zákazníky EuroTelu Praha, spol. s r.o., a ČESKÉHO TELECOMU, a.s., do sítí ostatních domácích operátorů vedl ke zvýšení konsolidovaných plateb těmto operátorům o 42 % na 3,6 miliardy Kč.

Hospodářský výsledek před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) dosáhl 20,6 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 6 %. EBITDA za prvních devět měsíců roku 1999 byl příznivě ovlivněn a proto dosáhl jednorázově velmi vysoké úrovně. EBITDA zůstal na úrovni dosažené v průběhu roku 2000 a dosáhl úrovně 50% celkových výnosů.

Odpisy meziročně vzrostly o 10 % na 10,9 miliardy Kč ve srovnání s meziročním nárůstem o 21% za stejné období loňského roku. Provozní hospodářský výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhl hodnoty 9,7 miliard Kč. Čistý zisk dosáhl výše 4,9 miliardy Kč, což představuje meziročně 9% nárůst. Peněžní toky z investiční činnosti použité k nákupu hmotného a nehmotného investičního majetku (kromě investic do cenných papírů) dosáhly za prvních devět měsíců roku 2000 částky 12,6 miliard Kč.

Pokračující stimulace trhu

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2000 zahájil ČESKÝ TELECOM, a.s., celou řadu iniciativ zaměřených na stimulaci dalšího rozvoje činností v oblasti poskytování ISDN a telefonních služeb zákazníkům, kteří se připojují ke svému poskytovateli internetových služeb prostřednictvím pevné sítě. V červenci snížila společnost jednorázové poplatky za zřízení a měsíční poplatky za používání ISDN o 30% resp. 23%, ceny za produktové balíčky zahrnující koncové zařízení ISDN a měsíční poplatky poklesly o 48% resp. 50%. Snížením cen bylo na konci září dosaženo dalšího úspěšného růstu prodeje ISDN služeb, bylo dosaženo 103 000 prodaných kanálů ISDN (ekvivalent B-kanálů). S platností od začátku září snížil ČESKÝ TELECOM, a.s., tarify za připojení uživatelů k Internetu rozšířením nejlevnějšího mimošpičkového tarifu, který začíná v 19 hod místo v 21 hod. Provoz generovaný našimi zákazníky, kteří se připojují k poskytovatelům internetových služeb, nadále rostl a bylo zde dosaženo významného meziročního vzestupu o 327 %.

Budování vedoucího postavení na trhu Internetu

ČESKÝ TELECOM, a.s., dosáhl také významného pokroku v dalším budování strategického postavení na trhu nové ekonomiky v České republice. Po akvizicích, které byly uskutečněny během posledních dvou let, vytvořila společnost nový odštěpný závod e:tel zaměřený na soustředění, rozšíření a zdokonalení internetových služeb pro všechny uživatele. Tyto činnosti v současné době zaštiťuje divize ČESKÉHO TELECOMU, a.s., INTERNET OnLINE (IOL) spolu s dceřinými společnostmi M.I.A., a.s., OMNICOM Praha, spol. s r.o., a EDINet.cz, s.r.o. Vzhledem k tomu, že k dosažení tohoto strategického cíle je potřeba zvláštních řídících schopností, přijal ČESKÝ TELECOM, a.s., na pozici ředitele odštěpného závodu e:tel pana Freda Ledbettera, který dříve působil v GTS International, Inc.

Současně s tím přišel ČESKÝ TELECOM, a.s., s iniciativami, které rozhodně vedly k dalšímu rozvoji v této oblasti. ČESKÝ TELECOM, a.s., uvedl na začátku října do provozu nový portál QUICK.CZ a začal nabízet bezplatný přístup na Internet pod značkou QUICK. Nový portál je společným produktem divize IOL a společnosti M.I.A, a.s. IOL nadále nabízí placený přístup k internetu, který zaručuje jedno z nejkvalitnějších internetových připojení formou dial-up v České republice. V nedávné době IOL zaznamenalo 100 000 zákazníků.

ČESKÝ TELECOM, a.s., také připravuje zahájení činnosti první nezávislé elektronické burzy typu B2B v České republice, jejímž cílem je zajistit propojení mezi kupujícími a prodávajícími při obchodování v rámci otevřených a v reálném čase obchodujících komunit. Účelem burzy je prostřednictvím propojení podnikových informačních systémů odstranit organizační a technické překážky tak, aby došlo ke zjednodušení dodavatelských řetězců, snížení nákladů a poklesu náročnosti činností s tím souvisejících. Tohoto cíle bude dosaženo kombinací systémů pro výměnu dat prostřednictvím Internetu, které jsou založeny na otevřené architektuře a záložních systémů, které rovněž garantují bezpečnost informací.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., s potěšením oznamuje pozitivní posun v dosažených finančních a provozních výsledcích, ke kterému dochází právě před liberalizací českého telekomunikačního trhu. Naším cílem je stát se poskytovatelem komplexních telekomunikačních služeb, což je důležitým předpokladem k tomu, abychom zůstali i nadále vedoucí společností nabízející nejširší sortiment služeb v České republice.

 999 Kč za euroISDN2 - prodlouženo do 31.12. 2000
Vladan Crha
tiskový mluvčí

Článek ze dne 1. listopadu 2000 - středa