logo itpoint.cz

Český Telecom a Aliatel neuzavřou smlouvu o propojení sítí do 31.12. 2000

Obě společnosti se po včerejším jednání shodly, že nemohou podepsat smlouvu o propojení svých telekomunikačních sítí v zákonem stanoveném termínu 90 dnů ...

Společnosti ČESKÝ TELECOM a Aliatel se po dnešním jednání shodly, že nemohou podepsat smlouvu o propojení svých telekomunikačních sítí v zákonem stanoveném termínu 90 dnů. Obě strany již dříve vyzvaly Český telekomunikační úřad (ČTÚ), aby jako nezávislý regulační orgán rozhodl o řešení sporných bodů.

Přestože v mnoha technických, právních či administrativních otázkách dosáhly obě strany shody, jednání se k dnešnímu dni nepodařilo úspěšně uzavřít. Hlavní spornou oblastí zůstává výše cen za propojení.

Uzavření dohody by mělo napomoci tzv. Cenové rozhodnutí, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí. Tento předpis 27. prosince 2000 zveřejnil Český telekomunikační úřad a využívá v něm v souladu s telekomunikačním zákonem tzv. metodu FAC (plně alokovaných nákladů) navrhovanou již dříve ČESKÝ TELECOMEM.

Zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích stanovuje lhůtu pro uzavření smlouvy o propojení sítí na 90 dnů. Lhůta pro jednání mezi ČESKÝM TELECOMEM a společností Aliatel vyprší 31. prosince 2000. ČESKÝ TELECOM již jedná o propojení s dalšími 4 začínajícími operátory, kteří však zahájili jednání o propojení později.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je vedoucí telekomunikační společností v České republice. V oblasti poskytování hlasových služeb se počet jeho zákazníků blíží již čtyřem miliónům. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Díky zásadní modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Zmodernizovaná přenosová kapacita společnosti je také stále intenzivněji využívána ostatními operátory.

ČESKÝ TELECOM, a.s., patří podle své tržní kapitalizace a objemu obchodů k nejvýznamnějším firmám na českém kapitálovém trhu. Akcie společnosti jsou ve formě GDR obchodovány i na London Stock Exchange. Rating ČESKÉHO TELECOMU, a.s., trvale patří k nejvyšším, které mohou české společnosti od renomovaných mezinárodních ratingových agentur získat. Současnou tržní kapitalizací dosahující 154 miliard korun se řadí k největším podnikům ve střední a východní Evropě.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 29. prosince 2000 - pátek