logo itpoint.cz

Český Telecom, a.s., zasílá podrobněji strukturovaný účet

Od dubna tohoto roku nahradí původní členění telefonního účtu jeho nová podoba.

Od dubna tohoto roku, kdy je zákazníkům zasíláno vyúčtování za telefonní služby (telefonní účet) za měsíc březen, nahradí původní členění telefonního účtu do skupin A (místní a vnitrouzlové hovory), B (meziměstské hovory) a C (mezistátní hovory) jeho nová podoba. Podrobnější struktura telefonního účtu přinese zákazníkovi lepší přehled o jednotlivých placených položkách pro všechny běžně užívané druhy služeb.

Rozšířené členění účtu zahrnuje kromě dosud uváděných místních, meziměstských a mezinárodních hovorů nově také samostatně zúčtované položky za:

Podrobnější kategorizace telefonního účtu je krokem k zpřehlednění telefonních účtů, které zákazníci Českého Telecomu, a.s., dostávají. Již na počátku roku 2000 byly sjednoceny platby hovorného a měsíčního paušálu tak, že jsou nyní účtovány zpětně za měsíc, kdy zákazníci zmíněné služby skutečně využívali. Další pozitivní změnou je nedávné zavedení placené služby Detailní rozpis hovorů.

Služba Detailní rozpis hovorů, kterou Český Telecom, a.s., začíná poskytovat na objednávku také od poloviny dubna tohoto roku, dává zákazníkům na rozdíl od běžného telefonního účtu možnost získat navíc ještě podrobný přehled o vyúčtování každého jednotlivého uskutečněného hovoru.

Uvedené podrobnější informace o telefonním účtu budou v současné době dostupné pro zhruba 92 procent zákazníků Českého Telecomu, a.s., napojených na novou digitální síť či na analogové ústředny vybavené přídavným technickým zařízením. Zbývajícím zákazníkům budou tyto služby zpřístupňovány postupně s další digitalizací telekomunikační sítě.

Vladan Crha

tiskový mluvčí

Článek ze dne 17. dubna 2000 - pondělí