logo itpoint.cz

Český Telecom modifikuje podobu služeb přenosu tarifních impulsů

Doposud využívanou službu Přenos tarifních impulzů - 16 kHz a Informace o poplatku - AoC, nebude kvůli přechodu na tarifikaci časovou a z ní vyplývajících technických omezení možno nadále používat v plném rozsahu.

V souvislosti s přechodem z účtování po tarifních impulsech na modernější účtování založené na protelefonovaném čase dojde od 1. ledna 2001 ke změnám ve fungování doplňkových služeb ČESKÉHO TELECOMU "Přenos tarifních impulsů - 16 kHz" a "Informace o poplatku - AoC."

Doposud využívanou službu "Přenos tarifních impulzů - 16 kHz" a "Informace o poplatku - AoC", nebude kvůli přechodu na tarifikaci časovou a z ní vyplývajících technických omezení možno nadále používat v plném rozsahu. ČESKÝ TELECOM proto nabízí dvě možnosti, které umožní tarifikaci sledovat i v roce 2001.

Klientovi bude nabídnut přechod na novou variantu, která již nebude vyjadřovat délku hovoru v impulsech, ale přehledněji přímo v sekundách. Transparentnost výpočtu ceny podle časové tarifikace umožní nadále využívat službu v plném rozsahu. Tato změna je bezplatná. Tuto variantu nabízí ČESKÝ TELECOM, a.s., z technických důvodů pouze zákazníkům, jejichž telefonní stanice jsou připojeny na digitální telefonní ústředny.

Pokud se zákazník rozhodne ponechat službu ve stávající podobě, jeho zařízení bude i nadále funkční. Vypočtená cena za hovor (počet impulsů násobený cenou za impuls) se však bude v průměru mírně, lišit od skutečné ceny účtované ČESKÝM TELECOMEM. Tento rozdíl je způsoben odlišným charakterem impulsové a časové tarifikace. Nejmenší odchylka bude u hovorů místních a meziměstských, vyšší může být u hovorů mezinárodních.

Za období leden a únor 2001 nebude služba "Přenos tarifních impulzů - 16 kHz zpoplatňována. Počínaje březnem 2001 bude služba "Přenos tarifních impulzů - 16 kHz" poskytována za sníženou cenu 20,- Kč.

Informace o novém účtování telefonních hovorů, jejich cenách a změnách ve fungování služeb "Přenos tarifních impulsů - 16 kHz" a "Informace o poplatku - AoC" mohou zákazníci nalézt také na internetové adrese www.telecom.cz nebo na bezplatném čísle Telefonického centra služeb 0800-123456.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Díky významné modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. ČESKÝ TELECOM se hodlá prostřednictvím e:telu stát rovněž předním poskytovatelem internetových služeb.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Dalších 27% drží holandsko-švýcarské konsorcium TelSource N.V., jehož podílníky jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Sama KPN Royal Dutch Telecom k tomu vlastní 6,5 % akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 15. prosince 2000 - pátek