logo itpoint.cz

Český Telecom oznamuje začátek implementace nezávislé velkoobchodní burzy B2B !

Úkolem burzy je přispět k výraznému zlepšení vzájemné obchodní komunikace mezi českými společnostmi, a to prostřednictvím propojení informačních systémů, odstranění organizačních a technických překážek a umožnění hladké výměny obchodních transakcí mezi podniky.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM oznamuje začátek implementace první nezávislé elektronické burzy typu BUSINESS TO BUSINESS pro podnikatelské subjekty v České republice. Burza přispěje jednak ke zprůhlednění trhu, vyšší efektivitě a zároveň k podstatnému snížení nákladů tím, že nabídne propojení prodávajících a kupujících v rámci otevřených a v reálném čase obchodujících komunit.

Uvedení burzy je významnou součástí strategie společnosti ČESKÝ TELECOM, jejímž cílem je poskytovat komplexní komunikační služby a vytvořit vedoucí pozici v oblasti nové ekonomiky, řekl Bessel Kok, místopředseda představenstva a zástupce generálního ředitele.

Úkolem burzy je přispět k výraznému zlepšení vzájemné obchodní komunikace mezi českými společnostmi, a to prostřednictvím propojení informačních systémů, odstranění organizačních a technických překážek a umožnění hladké výměny obchodních transakcí mezi podniky. Tyto kroky napomohou firmám zjednodušit logistické řetězce, snížit náklady a náročnost činností s tím souvisejících. Možnosti propojení na dříve bezprecedentní úrovni bude dosaženo kombinací systémů pro výměnu dat na úrovni centrální burzy a podnikových informačních systémů, které jsou založeny na otevřené architektuře pro výměnu dat za pomocí Internetu a plně využívají prostředků Internetu. Systém rovněž garantuje bezpečnost informací. ČESKÝ TELECOM předpokládá využití softwarové platformy Commerce One/SAP.

ČESKÝ TELECOM disponuje všemi potřebnými zdroji k vytvoření a provozování elektronického trhu, který přinese účastníkům významnou hodnotu, řekl Urs Kamber, viceprezident pro korporátní služby ČESKÉHO TELECOMU. Využijeme kvality, bezpečnosti a geografického pokrytí naší datové sítě, stejně tak jako široké škály služeb poskytovaných ISP a kapacit pro hosting dat, a co je nejdůležitější, rozsáhlých zkušeností našich zaměstnanců v oblasti implementace, dodal U. Kamber.

ČESKÝ TELECOM bude prvním subjektem, který provede propojení vlastního podnikového informačního systému SAP na centrální obchodní burzu v pilotní fázi projektu. Po této pilotní fázi budou služby burzy nabídnuty českým podnikům v prvním čtvrtletí příštího roku.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Díky významné modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

ČESKÝ TELECOM se hodlá prostřednictvím e:telu stát rovněž předním poskytovatelem netradičních služeb.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Strategickým partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N.V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

 www.telecom.cz
Vladan Crha
tiskový mluvčí

Článek ze dne 4. října 2000 - středa