logo itpoint.cz

Český Telecom připravil návrh vnitrostátních regulovaných cen telekomunikačních služeb pro rok 2001

V souladu se zákonem č. 151 / 2000 Sb. o telekomunikacích připravil ČESKÝ TELECOM, a.s., po projednání s Českým telekomunikačním úřadem finální návrh cen telekomunikačních služeb podléhajících regulaci pro rok 2001. Nové ceny vstoupí v platnost 1. ledna 2001.

V souladu se zákonem č. 151 / 2000 Sb. o telekomunikacích připravil ČESKÝ TELECOM, a.s., po projednání s Českým telekomunikačním úřadem finální návrh cen telekomunikačních služeb podléhajících regulaci pro rok 2001. Nové ceny vstoupí v platnost 1. ledna 2001.

Hlavní změny cen

Ceny pro podnikové zákazníky od 1. ledna 2001

K 1. lednu 2001 dojde pro podnikové zákazníky k zavedení časového účtování hovorů a používání minutových cen hovorů. Nárůst ceny za používání hlavní telefonní stanice (měsíční paušální poplatek) ze 175 Kč na 225 Kč bude kompenzován zlevněním meziměstských a mezinárodních hovorů.

Tabulka 1 - Přehled hlavních regulovaných cen telekomunikačních služeb pro podnikové zákazníky platných od 1. ledna 2001

služba

cena

cena za používání hlavní telefonní stanice – samostatné

225 Kč

cena za používání hlavní telefonní stanice – podvojné

130 Kč

hovory

cena

místní – silný provoz*)

1,45 Kč / min

místní – slabý provoz**)

0,80 Kč / min

meziměstský – silný provoz

3,50 Kč / min

meziměstský – slabý provoz

1,70 Kč / min

*) ve všední den od 7:00 do 19:00
**) ve všední den od 19:00 do 7:00, o víkendech a svátcích

Cenové programy pro podnikové zákazníky (od 1. dubna 2001)

Od 1. dubna příštího roku budou moci podnikoví zákazníci využívat několik cenových programů. ČESKÝ TELECOM připravil celkem pět variant odstupňovaných podle objemu hovorů a s odpovídajícími rozdílnými cenami hovorného. Cenový model platný od začátku roku bude i nadále nabízen jako standardní program.

Tabulka 2 - Přehled cenových programů pro podnikové zákazníky platných od 1. dubna 2001

služba

standard

D

(> 0,1 mil. Kč)

C

(> 0,2 mil. Kč)

B

(> 1 mil. Kč)

A

(> 3 mil. Kč)

cena za používání hlavní telefonní stanice – samostatné

225 Kč

225 Kč

225 Kč

225 Kč

225 Kč

podvojné

130 Kč

130 Kč

130 Kč

130 Kč

130 Kč

hovory
místní – silný provoz

1,45 Kč / min

1,45 Kč / min

1,45 Kč / min

1,45 Kč / min

1,45 Kč / min

místní – slabý provoz

0,80 Kč / min

0,80 Kč / min

0,80 Kč / min

0,80 Kč / min

0,80 Kč / min

meziměstský – silný provoz

3,50 Kč / min

3,15 Kč / min

3,15 Kč / min

3,06 Kč / min

2,98 Kč / min

meziměstský – slabý provoz

1,70 Kč / min

1,57 Kč / min

1,57 Kč / min

1,57 Kč / min

1,57 Kč / min

Podnikovým zákazníkům tak bude ČESKÝ TELECOM automaticky poskytovat objemovou slevu závisející na celkové protelefonované částce (ze všech telefonních stanic zákazníka dohromady). Pokud například úhrnná výše hovorného (počítáno podle standardních cen) bude vyšší než 0,1 mil. Kč, ale nižší než 0,2 mil. Kč, stanoví se výsledná (nižší) částka za regulované služby pro jednotlivé kategorie hovorů (místní silný, slabý, meziměstský silný, slabý a mezinárodní silný, slabý) dle cenového plánu D. Obdobný postup bude aplikován v případě, že výše hovorného bude vyšší než 0,2 mil. Kč a nižší než 1 mil.Kč (cenový plán C) nebo v případě, kdy hovorné bude vyšší než 1 mil. Kč a nižší než 3 mil Kč (cenový plán B), respektive v případě, kdy hovorné překročí 3 mil. Kč (cenový plán A).

Ceny pro domácnosti od 1. ledna 2001

K 1. lednu 2001 nedojde k úpravám ceny za používání hlavní telefonní stanice (měsíčního paušálního poplatku), tj. zůstane současná cena 175 Kč. I domácnosti budou od příštího roku využívat zpoplatňování hovorů podle časových intervalů a přehledné minutové ceny. Paušální poplatek již nebude od 1. ledna zahrnovat 17 plošně poskytovaných volných impulsů. Od 1. dubna však budou moci zákazníci v rámci jednoho z volitelných cenových programů využívat hovorový kredit ve výši 60 Kč.

Tabulka 3 - Přehled hlavních regulovaných cen telekomunikačních služeb pro domácnosti platných k 1. lednu 2001

služba

cena

cena za používání hlavní telefonní stanice – samostatné

175 Kč

cena za používání hlavní telefonní stanice – podvojné

100 Kč

hovory

cena

místní – silný provoz

1,45 Kč / min

místní – slabý provoz

0,80 Kč / min

meziměstský – silný provoz

3,70 Kč / min

meziměstský – slabý provoz

1,70 Kč / min

Cenové programy pro domácnosti (od 1. dubna 2001)

ČESKÝ TELECOM připravil pro domácnosti celkem tři cenové programy, které budou platit od 1. dubna 2001. Jednotlivé volitelné varianty zohledňují jak rozdílný objem, tak i strukturu hovorného. Speciální cenový program, který zahrnuje v měsíčním paušálním poplatku volný kredit ve výši 60 Kč, je připraven pro zákazníky, jejichž měsíční objem hovorů je nižší. Program TOP je naopak určen pro klienty s větším objemem hovorů - vyšší měsíční paušální poplatek je kompenzován nižší cenou meziměstských a mezinárodních hovorů. Cenový model platný od začátku roku bude i nadále nabízen jako standardní program.

Tabulka 4 - Přehled volitelných cenových programů pro domácnosti platných od 1. dubna 2001

služba

pro málo volající

Standard

TOP program

cena za používání hlavní telefonní stanice – samostatné

175 Kč

175 Kč

225 Kč

cena za používání hlavní telefonní stanice – podvojné

100 Kč

100 Kč

130 Kč

hovory
volný kredit

60 Kč

-

-

místní – silný provoz

2,90 Kč / min

1,45 Kč / min

1,45 Kč / min

místní – slabý provoz

1,60 Kč / min

0,80 Kč / min

0,80 Kč / min

meziměstský – silný provoz

7,40 Kč / min

3,70 Kč / min

3,50 Kč / min

meziměstský – slabý provoz

3,40 Kč / min

1,70 Kč / min

1,70 Kč / min

Od 1. ledna příštího roku dojde také ke snížení cen mezinárodních hovorů, a to zejména do nejčastěji volaných zemí. Výrazněji zlevní mezinárodní hovory pro podnikové zákazníky, kteří tento druh telefonních hovorů více využívají. Přesná podoba cen za mezinárodní hovory je předmětem dalšího jednání s regulátorem.

Prezentovaný návrh regulovaných cen byl vypracován tak, aby i po liberalizaci českého telekomunikačního trhu, ke které dojde právě 1. ledna 2001, garantoval dostupnost a kvalitu telekomunikačních služeb poskytovaných ČESKÝM TELECOMEM. Nově zavedená časová tarifikace lépe odráží skutečnou délku uskutečněných hovorů. Její přehlednost a jednoduchost je přínosem pro orientaci zákazníků v cenách hovorů. Volitelné cenové programy, které budou moci zákazníci využívat od počátku dubna, odráží potřeby jednotlivých skupin zákazníků a odlišný způsob využívání (co do formy i množství) telekomunikačních služeb. Jsou základem dalších cílených nabídek, kterými chce ČESKÝ TELECOM nadále reagovat na potřeby klientů.

 www.telecom.cz
tisková zpráva
Vladan Crha
tiskový mluvčí

Článek ze dne 28. listopadu 2000 - úterý