logo itpoint.cz

Český Telecom uveřejnil podmínky propojování s ostatními operátory

Český Telecom zveřejnil 20. listopadu 2000 tzv. Referenční nabídku propojení (RIO - Reference Interconnection Offer), která upravuje podmínky propojení veřejných telekomunikačních sítí začínajících konkurenčních operátorů se sítí Českého Telecomu - tisková zpráva.

Český Telecom zveřejnil 20. listopadu 2000 tzv. Referenční nabídku propojení (RIO - Reference Interconnection Offer), která upravuje podmínky propojení veřejných telekomunikačních sítí začínajících konkurenčních operátorů se sítí Českého Telecomu.

Publikovaný dokument zahrnuje informace z oblasti procedurální, technické, obchodní a legislativní. Je připraven tak, aby maximálně usnadnil průběh projednávání smluv o propojení telekomunikačních sítí. Proto Referenční nabídka obsahuje i přehled služeb poskytovaných akciovou společností Český Telecom v rámci propojení sítí včetně cen za tyto služby.

Ceny jsou v souladu s pravidly Evropské unie transparentně stanoveny metodou plně alokovaných nákladů (též FDC - Full Distributed Costs) na základě auditované analýzy nákladů (costing).

Referenční nabídka je veřejný dokument, vycházející z nového zákona o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. a z prováděcí vyhlášky MDS č. 198/2000. Vychází jako příloha Telekomunikačního věstníku a její kompletní podobu je možné volně získat ve formátu PDF také na internetové stránce Českého Telecomu www.telecom.cz .

Český Telecom je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Díky významné modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. Český Telecom se hodlá prostřednictvím e:telu stát rovněž předním poskytovatelem netradičních služeb.

Hlavním akcionářem Českého Telecomu je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Strategickým partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N.V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií Českého Telecomu vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.

 www.telecom.cz
t i s k o v á   z p r á v a
Vladan Crha
tiskový mluvčí

Článek ze dne 22. listopadu 2000 - středa