logo itpoint.cz

Český Telecom vytvořil partnerství se společnostmi Citibank, PricewaterhouseCoopers a SAP

Jedná se o klíčový krok na cestě k implementaci CenTrade - nezávislé mezipodnikové (business-to-business) obchodní burzy ...

CenTrade má být vybudován na know-how partnerů, kteří jsou podle V. Crhy vedoucími subjekty ve svých oborech. CenTrade bude nabízet komplexní služby od nákupu až po konečné finanční vyúčtování včetně sofistikovaných obchodních postupů a bude využívat internetovou infrastrukturu Českého Telecomu s vysokou mírou zabezpečení, komentoval tento projekt Fred Ledbetter, nový výkonný ředitel.

CenTrade má umožnit společnostem maximalizovat přednosti elektronického obchodování a elektronické výměny dokumentů. Přednosti pro společnost, která touto cestou nakupuje, zahrnují úplné využití potenciálu elektronického nákupu (electronic procurement) a navíc vyšší efektivitu a transparentnost. Dodavatelé budou moci využít přístup k novým tržním příležitostem při vyšší
efektivnosti nákladů. CenTrade nabídne aukce a také nákup prostřednictvím katalogu. Předpokládáme, že pracovní platforma bude funkční v lednu 2001, uvedl Juraj Šedivý, výkonný ředitel pro finance Českého Telecomu.

CenTrade se hodlá stát největší českou elektronickou burzou využívající nejmodernější technologie, které jsou úspěšně používány v celosvětovém měřítku. Hodlá být katalyzátorem nových tržních příležitostí pro podniky v rámci ČR i mezinárodně, dodal Urs Kamber, viceprezident pro korporátní služby Českého Telecomu.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 1. prosince 2000 - pátek