logo itpoint.cz

Český Telecom zahajuje přípravu na přečíslování telefonních stanic, které se uskuteční v roce 2002.

Přečíslování proběhne v září roku 2002 na základě Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, zveřejněného Českým telekomunikačním úřadem. Přečíslování se bude týkat všech telefonních stanic v ČR.

Přečíslování provádí ČESKÝ TELECOM na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů a má dva hlavní důvody. Prvním je nutnost uvolnit číslovací prostor pro další konkurenční operátory, kteří vstoupí na trh hlasových služeb po liberalizaci telekomunikačních služeb. Druhým důvodem je potřeba harmonizace českého číslovacího plánu dle mezinárodních doporučení a se systémem Evropské unie.

V průběhu let 2001-2002 bude probíhat příprava a technické zabezpečení akce ze strany ČESKÉHO TELECOMU a dalších telekomunikačních společností v ČR. Samotné přečíslování se uskuteční celostátně v ČTÚ stanoveném termínu z 21.9.2002 na 22.9.2002. K 1. červnu 2000 již proběhlo přečíslování doplňkových služeb ČESKÉHO TELECOMU, například Informace o telefonních číslech - nově 1180, nebo ohlašovna poruch - nově 13129.

Nejpozději v září roku 2001 bude zahájena rozsáhlá informativní kampaň, která umožní zákazníkům ČESKÉHO TELECOMU co nejsnažší přechod a orientaci v nových číslech. V blízké době zprovozní ČESKÝ TELECOM celostátně dostupnou informační linku, která bude zákazníkům poskytovat informace o všech uskutečněných přečíslováních v síti ČESKÉHO TELECOMU.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je vedoucí telekomunikační společností v České republice. V oblasti poskytování hlasových služeb se počet jeho zákazníků blíží již čtyřem miliónům. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Díky zásadní modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Zmodernizovaná přenosová kapacita společnosti je také stále intenzivněji využívána ostatními operátory.

Trvalý nárůst výnosů z datových služeb, ISDN, internetu a ostatních telefonních služeb (o celých 40% v roce 1999) odráží zlepšující se úroveň digitalizace sítě (nyní 80%), důraz kladený na zavádění moderních technologií a další inovace v oblasti služeb s přidanou hodnotou. Restrukturalizace cen datových služeb spolu s rozšířením spektra nabízených produktů a vyšší kvalitou přináší zvyšování zákaznické poptávky.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 2. října 2000 - pondělí