logo itpoint.cz

Český Telecom zakládá nový odštěpný závod Etel

ČT zakládá novou jednotku e:tel, která se stane samostatným odštěpným závodem a bude zastřešovat veškeré činnosti spojené s internetem a službami profesionálních sítí.

Akciová společnost ČESKÝ TELECOM zakládá novou jednotku e:tel, která se stane samostatným odštěpným závodem a bude zastřešovat veškeré činnosti spojené s internetem a službami profesionálních sítí. Záměrem e:telu je využít vůdčího postavení ČESKÉHO TELECOMU v oblasti telekomunikačních technologií k dalšímu rozvoji trhu a získání vedoucí pozice na trhu v rozvíjející se nové ekonomice v České republice.

Řízením e:telu byl pověřen ČESKÝM TELECOMEM Fred Ledbetter, zkušený manažer, který působil až do současnosti jako viceprezident ve společnosti Global Telesystems Group Inc. Byl zodpovědený za řízení produktů IP a datových služeb. e:tel bude přímo podřízen Besselu Kokovi, místopředsedovi představenstva a zástupci generálního ředitele. Profesní životopis spolu s fotografií F. Ledbettera je přílohou k tiskové zprávě.

Odštěpný závod e:tel zřizujeme se záměrem zintenzivnit rozvoj internetových služeb s jediným cílem - zajistit lepší služby pro naše zákazníky, řekl Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU. Do e:telu se budou postupně integrovat nynější dceřiné společnosti Omnicom, Edinet, M.I.A., které spolu s divizí INTERNET OnLine vytvoří samostatný odštěpný závod podporující rozvoj těchto obchodních aktivit, dodal P. Klíma.

ČESKÝ TELECOM a.s. je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Díky významné modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb. ČESKÝ TELECOM se hodlá prostřednictvím e:telu stát rovněž předním poskytovatelem netradičních služeb.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Strategickým partnerem společnosti je holandsko-švýcarské konsorcium TelSource s 27 %. Podílníky TelSource N.V. jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Dalších 6,5% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s., vlastní přímo KPN Royal Dutch Telecom.


ŽIVOTOPIS PANA FREDA LEDBETTERA

 Fred Ledbetter / * 1955

Fred Ledbetter

Viceprezident, produktový manažer pro elektronický obchod, Channel Managent, Londýn. Zodpovědný za rozvoj portfolia IP produktů a zavádění těchto produktů na trh v západní a střední Evropě.

Ve společnosti GTS začal pracovat v únoru 1994 jako generální ředitel GTS Cellular v Moskvě. V této funkci zodpovídal za založení a rozvoj Golden Telecomu v Kyjevě, PrimTelefonu ve Vladivostoku a rovněž za poskytování provozní podpory portfolia Vostok Mobile. V roce 1997 se přestěhoval do Londýna, kde spolupracoval s provozním ředitelem jako viceprezident pro internetovou strategii. Zde vytvořil prvotní IP strategii pro GTS, rozvíjel a podporoval akviziční iniciativy ISP. V březnu 1999 byl jmenován produktovým manažerem pro elektronický obchod zodpovědným za rozvoj portfolia IP produktů a jejich zavádění na trh.

Začátkem roku 2000 byl F. Ledbetter jmenován do další funkce v GTS, kde zodpovídal za veškeré aktivity podporující prodej IP služeb, cenovou politiku. Rovněž řídil skupinu projektových manažerů, jejichž cílem bylo zavedení výrobků do 12 zemí, ve kterých společnost působila.

Před nástupem do GTS byl zástupcem generálního ředitele a výkonným ředitelem společnosti U S WEST. Jeho úkolem bylo vybudovat a rozvinout společnost Moscow Cellular Communications. Dříve než začal působit v zahraničí, strávil 10 let u společnosti U S WEST, kde zastával řadu manažerských funkcí v oblasti IT, výzkumu a vývoje. Na začátku své kariéry F. Ledbetter vybudoval a po dobu tří let řídil firmu, která se zabývala poradenstvím v oblasti IT a programováním.

 www.telecom.cz

tisková zpráva

Článek ze dne 18. září 2000 - pondělí