logo itpoint.cz

Český Telecom zavádí od 1. ledna 2001 vstřícnější účtování telefonních hovorů

Na nový způsob účtování telefonních hovorů přechází od 1. ledna 2001 akciová společnost ČESKÝ TELECOM. Doposud používaná impulsová tarifikace bude nahrazena tarifikací časovou.

Na nový způsob účtování telefonních hovorů přechází od 1. ledna 2001 akciová společnost ČESKÝ TELECOM. Doposud používaná impulsová tarifikace bude nahrazena tarifikací časovou.

Časová tarifikace je oproti tarifikaci impulsové pro zákazníky výhodnější, neboť cena telefonního hovoru je stanovována v kratších a jednotných časových intervalech, které lépe odrážejí skutečnou délku hovoru. Nový způsob tarifikace bude využíván pro stanovení ceny místních, meziměstských i mezinárodních hovorů.

Využitím systému časové tarifikace a zavedením jednoduchých minutových cen získají naši zákazníci také větší přehled o tom, kolik stojí jednotlivé telefonní hovory, uvedl Přemysl Klíma.

Místní hovory budou účtovány po 60 sekundách, meziměstské po 30 sekundách a mezinárodní po 1 sekundě. Při stanovování délky těchto intervalů jsme zohlednili skutečnost, že místní volání jsou několikanásobně levnější než meziměstská a mezinárodní. Proto telefonní hovory do zahraničí zpoplatňujeme s nejkratším časovým intervalem 1 sekunda, upřesnil P. Klíma.

Různě je stanovena také minimální zpoplatněná délka jednotlivých druhů hovorů.

U místních hovorů se bude jednat o 120 sekund. Meziměstské i mezinárodní hovory mají shodně stanovenou minimální délku 60 sekund. Zavedení systému časové tarifikace plně odpovídá moderním trendům, uplatňovanými předními světovými telekomunikačními operátory.

druh hovoru

minimální délka hovoru podléhající zpoplatnění časový interval

místní

120 sekund

60 sekund

meziměstský

60 sekund

30 sekund

mezinárodní

60 sekund

1 sekunda


 www.telecom.cz
tisková zpráva
Vladan Crha
tiskový mluvčí

Článek ze dne 28. listopadu 2000 - úterý