Český telekomunikační úřad stanovil provozovatele telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 zákona č. 151/2000 3b., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, patření č. OU - 7/S/2000, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad), jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 zákona č. 151/2000 3b., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, patření č. OU - 7/S/2000, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

Úřad stanoví

  1. provozovatele veřejné pevné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě s výrazným podílem na trhu - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 99,74 %)
  2. provozovatele veřejné mobilní telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě s výrazným podílem na trhu - EuroTel Praha, spol. s r.o. (podíl 64,23 %) a RadioMobil a.s. (podíl 35,77 %)
  3. provozovatele veřejné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné telefonní sítě s výrazným podílem na trhu - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 60,46 %) a EuroTel Praha, spol. s r. o. (podíl 25,30 %)
  4. provozovatele s výrazným podílem na trhu služby pronájmu telekomunikačních okruhů - ČESKY TELECOM, a.s. (podíl 60,7 5 %) a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (podíl 30,43 %)
  5. poskytovatele veřejné telekomunikační služby ISDN s výrazným podílem na trhu - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 99,82 %)
  6. poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 95,12 %).

Výpočet byl proveden na základě statistických údajů, které jsou povinni předkládat držitelé pověření a povolení, a to z údajů roku 1999.

Závěrečná ustanovení

  1. tímto opatřením se ruší Opatření ČTÚ č. OÚ - 2/S/2000, vyhlášené v Telekomunikačním věstníku, částce 9, ze dne 25. září 2000 - >>>
  2. toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku (zveřejněno bylo dne 20.11. 2000)

Ing. David Stádník v.r.
předseda ČTÚ

Článek ze dne 29. listopadu 2000 - středa

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...