Český telekomunikační úřad stanovil provozovatele telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 zákona č. 151/2000 3b., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, patření č. OU - 7/S/2000, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad), jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 zákona č. 151/2000 3b., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, patření č. OU - 7/S/2000, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

Úřad stanoví

  1. provozovatele veřejné pevné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě s výrazným podílem na trhu - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 99,74 %)
  2. provozovatele veřejné mobilní telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě s výrazným podílem na trhu - EuroTel Praha, spol. s r.o. (podíl 64,23 %) a RadioMobil a.s. (podíl 35,77 %)
  3. provozovatele veřejné telefonní sítě a poskytovatele veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejné telefonní sítě s výrazným podílem na trhu - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 60,46 %) a EuroTel Praha, spol. s r. o. (podíl 25,30 %)
  4. provozovatele s výrazným podílem na trhu služby pronájmu telekomunikačních okruhů - ČESKY TELECOM, a.s. (podíl 60,7 5 %) a ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (podíl 30,43 %)
  5. poskytovatele veřejné telekomunikační služby ISDN s výrazným podílem na trhu - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 99,82 %)
  6. poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě - ČESKÝ TELECOM, a.s. (podíl 95,12 %).

Výpočet byl proveden na základě statistických údajů, které jsou povinni předkládat držitelé pověření a povolení, a to z údajů roku 1999.

Závěrečná ustanovení

  1. tímto opatřením se ruší Opatření ČTÚ č. OÚ - 2/S/2000, vyhlášené v Telekomunikačním věstníku, částce 9, ze dne 25. září 2000 - >>>
  2. toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku (zveřejněno bylo dne 20.11. 2000)

Ing. David Stádník v.r.
předseda ČTÚ

Článek ze dne 29. listopadu 2000 - středa

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Aktuální články

Selhání techniky, lidský faktor a ransom...

Spojení BM Servis a DC Concept přinese v...

Rychlý mobilní internet ve všech okresec...

IT tunel CRAB již vyšetřuje policie

Profesionální bezdrátový prezentační sys...

Bezpečný a transparentní FORPSI cloud

Výzva operátorům ke změně cenové politik...

Budeme mít férové operátory i ceny za mo...

Ne všechna volání z ciziny jsou roaminge...

DNS obhájila prvenství a získala ocenění...

Multimediální zásuvky s konektory HDMI, ...

Nová řešení podpory dostupnosti různorod...

Moderní digitální kancelář bez šanonů

Současné a budoucí IT trendy na konferen...

Zálohování firemních dat s dvojnásobnou ...

Co je nového v české verzi Dynamics NAV ...

Projekt NEN je ušit na míru IT společnos...

Jak na ochranu dat o tržbách

Dynamics 365 pomáhá obchodníkům zlepšova...

Mobilní bankovnictví ohrožuje SMS malwar...