logo itpoint.cz

CHCETE SE SPOLUPODÍLET NA DODÁVKÁCH INFORMAČNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU PRO MINISTERSTVO VNITRA ?

V rámci offsetového programu s objemem investic 1 miliardy Kč nabídněte své služby - zaměřeno na dodávky českých firem.

Francouzská firma MATRA - NORTEL COMMUNICATION uzavřela s Ministerstvem vnitra kontrakt na dodávku bezpečnostního informačního systému v celkovém objemu investic cca 3 miliardy Kč. Podle uzavřené dohody má být tato cena kompenzována offsetovým programem pro české dodavatelské firemy ve výši 1 miliardy Kč.

Všichni zájemci, kteří by se chtěli podílet svými dodávkami a službami na této akci se mohou přihlásit formou stručné nabídky psané v angličtině v rozsahu jedné stránky A4.

Požadované informace o firmě :

Vzhledem ke značnému rozsahu celé akce není termín ukončení výběru českých dodavatelů uzavřen !!!

Koordinátorem akce je pražská firma I.C.C.C. s.r.o., Pod vodárenskou věží 2, 182 07, Praha 8.

Vaše nabídky posílejte nejlépe prostřednictvím e - mailu na adresu vojtech.holy@iccc.cz - pan Holý, TEL 02 / 689 73 52.

Přejeme mnoho úspěchů všem zájemcům.

K dnešnímu dni je přihlášeno již 16 firem !

Článek ze dne 29. března 2000 - středa