logo itpoint.cz

Čím víc, tím míň - aneb jak ušetřit za volání z mobilních telefonů I. Díl

Používáte-li ve firmě velké množství mobilních telefonů, pak máte dost důvodů k tomu hledat řešení, jak ušetřit. Specifikace GSM jako standartu inteligentní sítě tomu napomáhá existencí služby Uzavřené Uživatelské Skupiny (CUG) ...

Stejně jako jsou dnes rozšířené mobilní telefony, je i rozšířené povědomí o tom, že existují jak předplacené karty, které nabízejí jednak anonymitu a jednak žádné pravidelné náklady pro ty kteří mají méně hovorů, a pak také tarify, většinou s volnými minutami pro ty co telefonují více. U těchto tarifů pak platí nepřímá úměra - za vyšší pravidelný měsíční poplatek získáte mimo více volných minut zejména levnější minutové sazby. Někdy ani nemusí jít o jiný tarif, oba první operátoři mají ve své nabídce příplatková zvýhodnění hovorného, ať už se jmenují Týden, Nonstop či Víkend. Vrcholem nabídky tak jsou na první pohled nákladné manažerské programy s několika stovkami volných minut a měsíčním paušálem kolem dvou tisíc korun. Přesto zde je pro cennou firemní klientelu další eso v rukávu. Protože nejde prodávat tarif, který by měl měsíčně více volných minut než má měsíc sám, bylo třeba nabídnout velkoobchodní zvýhodnění způsobem který by měl pro takové velké zákazníky smysl.

Představme si firmu, která má několik desítek i stovek pracovníků vybavených mobilními telefony. Stačí se zamyslet, jakými směry jsou asi většinou vedeny hovory těchto telefonů :

Pokud k tomu přidáme vysokou cenu volání ve směru pevná linka - mobil, máme dost důvodů nalézt řešení, které by obsáhlo všechny problémy. Specifikace GSM jako standartu inteligentní sítě tomu napomáhá existencí služby Uzavřené Uživatelské Skupiny (CUG).

Jde o možnost definovat práva jednotlivých uživatelů sítě GSM tak, jako kdyby byli součástí určité konečné skupiny uživatelů, dokonce s vlastními účastnickými čísly a třeba bez možnosti volat jak mimo mateřskou síť GSM, tak i jiné účastníky téže sítě, ležící ale mimo takto definovanou skupinu.

Čtenář už jistě správně tuší že jde o VPN, což není politické hnutí z Bratislavy, ale anglické označení pro virtuální privátní síť. Taková síť se svým uživatelům může jevit jako zcela samostatná, přitom ale pro svůj provoz používá prostředky velké veřejné sítě, není tedy nutné pro ni budovat další soustavy vysílacích buněk.

Dalším krokem je obejití operátora pevné sítě při navazování spojení s mobilním telefonem, tedy jde o to, jak zajistit přímé spojení do mobilní sítě. Na firemní straně prakticky nikdy nejde jen o jediný telefon, ale vždy o nějakou pobočkovou ústřednu. Ta pak je doplněna v jednodušším případě GSM bránou, tedy vlastně jednotlivým mobilním telefonem, který je dostupný z pevných pobočkových telefonů. Případně je pak možné i přesměrovávat volání z pevné linky na svůj mobil nikoliv za sazbu pevného operátora, ale za příznivější cenu operátora mobilního.

Pokud je ale intenzita takového volání skutečně vysoká, větší množství GSM bran také není nejlepším řešením. Jednak jde o náklady na jejich pořízení a provoz a jednak mobilní operátor nemusí mít radost z generování velkého provozu sítě z jediného místa, který může zahlcovat a přetěžovat nejbližší buňku nákladně vybudované sítě.

Pak již přichází ke slovu spojení přes rozhraní PRI ISDN, provedeného buď prostředky mobilního operátora, tedy obvykle mikrovlnným spojem k nejbližší základnové stanici GSM, anebo pevnou linkou, kterou si pořídí zákazník. Samozřejmě takto nastíněná současná situace může doznat změn po nadcházející liberalizaci telekomunikačního trhu.

Nyní ke konkrétním možnostem, tak jak je nabízejí naši stávající mobilní operátoři.

Benjamínek Český Mobil, propagující se pod jménem Oskar, zatím dává najevo obchodní zájem zejména o uživatele z řad jednotlivců, donedávna domény RadioMobilu. Svědčí o tom skladba tarifů, které ale zřejmě vzhledem k propojovacím dohodám, podporují zejména volání do vlastní sítě. O nějaké zvláště výhodné nabídce pro podnikovou sféru asi uslyšíme, až si bude Oskar více jistý s pokrytím a dostupností signálu své sítě. Těžko lze tento segment trhu trvale opomíjet. Předpokládám, že Oskar v tomto případě sazí na jistotu, jak nám již předvedl při spuštění své sítě ve dvou krocích. Tedy spuštění provozní a následně teprve komerční start.

Česká mobilní dvojka firma RadioMobil a jeho Paegas nezakrývá své aspirace být jedničkou. Jeho nabídce určené pro méně utrácející klientelu, kde se ještě skrývá potenciál získat nové zákazníky, tvrdě konkuruje Oskar, nezbývá tedy než napřít úsilí do podnikové sféry. Tam jsou ale již SIM karty dávno rozdány. Noví klienti, kteří by ještě neměli mobil, se zde pochopitelně nenacházejí a nezbývá tedy než je přetáhnout svému konkurentovi, dosud největšímu mobilnímu operátorovi Eurotelu. Trochu tomu napomáhá i marketing této firmy, který se v minulých letech v podstatě tvářil, jako kdyby zde žádný Paegas neexistoval. Ten si tak zatím mohl masivní reklamou budovat image nejdynamičtějšího a nejpokrokovějšího operátora. Až v poslední době se kyvadlo překývlo do druhé polohy a tak můžeme vnímat na reklamním poli dosud nevídané a v podstatě vtipné reakce Eurotelu například na kampaň propagující Paegas Roaming ( ... proč mi ten můj kluk volá pořád jenom z Německa ?). Přes problémy, které firmě přináší změna operátora a tedy i telefonních čísel ve všech materiálech, vizitkách či seznamech, zaznamenal Paegas v poslední době na poli boje o velké zákazníky významné úspěchy. Mimo jiné se může pochlubit plzeňským Prazdrojem a zejména čerstvě vyhrál soutěž Škody Auto na dodavatele služeb mobilních telefonů, i když zde byly náznaky zpochybňující definitivnost tohoto nesporného úspěchu. Pokud získáte velmi velkou firmu, následně donutíte k uvažování i její menší obchodní partnery, zda by se také nevyplatilo sjednotit svého operátora mobilních telefonů a dosáhnout tak nejnižších minutových sazeb. U klíčových firem daného odvětví tak může docházet k efektu sněhové koule. Zvláště když se potenciální nový operátor snaží ulehčit rozhodování nabídkou dalších slev, odpuštěním aktivačních a jiných poplatků či telefony za hubičku.

Buďme ale konkrétní. Jak jsem napsal výše, každý operátor preferuje nižší cenou volání vlastní síť. U Eurotelu i Oskara jsou u běžných tarifů prakticky jen dvě kategorie vnitrostátních sazeb, tedy vlastní síť a ostatní. To Paegas je vstřícnější. Vzato od nejnižší ceny za minutu hovoru jsou ceny zhruba odstupňovány v pořadí vlastní síť, Eurotel a o poslední místo se střídavě dělí Oskar a pevné linky. Tím, že u Paegasu neodsoudili volání do sítí Eurotelu mezi nejdražší volání, stala se tarifní nabídka Paegasu spolehlivě nejvýhodnější například pro brány GSM, zejména pokud máte jen jednu, anebo je nemůžete či nechcete využívat pouze pro volání do určité jediné mobilní sítě. Pokud máte bran více, usnadní vám rozhodnutí jakou SIM kartu dáte do druhých bran nabídka přídavných karet Paegas Partner, což je v tomto případě ukázka excelentního marketingového myšlení RadioMobilu.

Eurotel nabízí produkt pod obchodním názvem CONEX. Jde o zmíněné propojení pobočkové ústředny přes rozhraní PRI ISDN do ústředny Eurotelu. Tím získá zákazník kapacitu 30 telefonních kanálů, tedy současných hovorů, která je podle Eurotelu dostatečná pro potřeby až 1000 poboček. Současně tyto pobočkové telefony získají jakoby druhé číslo - provolbu s mobilním předčíslím. Pochopitelně se také otevírá možnost využívat další služby operátora, jako je zejména levnější internetové volání do zahraničí. Jako doplňková služba je nabízena i možnost mít následně své mobily zařazeny do Virtuální Privátní Sítě. Přesné konkrétní ceny za tyto služby prý Eurotel nemá dopředu stanoveny, určuje je individuálně podle charakteru zákazníka a jeho dosavadní útraty za mobilní služby. Pak Eurotel zajišťuje i zdarma propojení až ke zmíněnému rozhraní ISDN v zákazníkově ústředně. Je jasné, že musíte provozovat alespoň kolem 50 mobilů, aby nasazení uvedených služeb bylo zajímavé pro vás i operátora.

Jak je to detailně u sítě Paegas, se podíváme v dalším samostatném článku.

Článek ze dne 8. září 2000 - pátek