logo itpoint.cz

ČTÚ schválil regulované ceny telekomunikačních služeb Českého Telecomu platné od 1. ledna 2001

Nové ceny za místní, meziměstské a mezinárodní telefonní hovory vstupují v platnost 1. ledna 2001.

Český telekomunikační úřad vydal v souladu se zákonem č. 151 / 2000 Sb. o telekomunikacích cenové rozhodnutí č. 01/2001, ve kterém stanovuje seznam telekomunikačních služeb s regulovanými cenami společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Nové ceny za místní, meziměstské a mezinárodní telefonní hovory vstoupí v platnost 1. ledna 2001.

K 1. lednu 2001 bude zavedena časová tarifikace, která nahradí dosavadní tarifikaci impulsovou. Jednotlivé telefonní hovory budou tedy zpoplatňovány po minutách (hovory místní), půlminutách (meziměstské) a vteřinách (mezinárodní). Různě je stanovena také minimální zpoplatněná délka jednotlivých druhů hovorů.

U místních hovorů se bude jednat o 120 sekund. Meziměstské i mezinárodní hovory mají shodně stanovenou minimální délku 60 sekund. Od Nového roku dojde rovněž k již avizovanému rozlišení cen za používání telefonní stanice (měsíční paušál) podnikových zákazníků a domácností.

Tabulka 1 - Přehled hlavních regulovaných cen telekomunikačních služeb pro podnikové zákazníky platných od 1. ledna 2001 :

služba cena
cena za používání hlavní telefonní stanice - samostatné 225 Kč
cena za používání hlavní telefonní stanice - podvojné 130 Kč
hovory cena
místní - silný provoz*) 1,45 Kč / min
místní - slabý provoz**) 0,80 Kč / min
meziměstský - silný provoz 3,50 Kč / min
meziměstský - slabý provoz 1,70 Kč / min

*) ve všední den od 7:00 do 19:00
**) ve všední den od 19:00 do 7:00, o víkendech a svátcích

Tabulka 2 - Přehled hlavních regulovaných cen telekomunikačních služeb pro domácnosti platných k 1. lednu 2001 :

služba cena
cena za používání hlavní telefonní stanice - samostatné 175 Kč
cena za používání hlavní telefonní stanice - podvojné 100 Kč
hovory cena
místní - silný provoz 1,45 Kč / min
místní - slabý provoz 0,80 Kč / min
meziměstský - silný provoz 3,70 Kč / min
meziměstský - slabý provoz 1,70 Kč / min

země Domácnosti Podnikoví zákazníci
Silný provoz Slabý provoz Silný provoz Slabý provoz
NĚMECKO, POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO 8,80 7,60 8,30 7,60
VELKÁ BRITÁNIE 9,50 8,80 9,00 8,80
BELGIE, DÁNSKO, FRANCIE, ITÁLIE, KANADA, KYPR, LUCEMBURSKO, MAĎARSKO, NIZOZEMSKO, NORSKO, PORTUGALSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, USA, VATIKÁN 10,00 8,80 9,50 8,80
BOSNA a HERCEGOVINA, BULHARSKO, FINSKO, CHORVATSKO, IRSKO, JUGOSLÁVIE, LICHTENŠTEJNSKO, LITVA, MONAKO, RUMUNSKO, ŘECKO, SAN MARINO 15,80 9,80 14,90 9,80
ALBÁNIE, ALŽÍRSKO, ANDORRA, AUSTRÁLIE, BĚLORUSKO, ESTONSKO, FAERSKÉ OSTROVY, HONG KONG, ISLAND, IZRAEL, JAPONSKO, JIŽNÍ AFRIKA, KOREJSKÁ REPUBLIKA, LOTYŠSKO, MAKEDONIE, MALTA, MOLDAVSKO, RUSKO, TUNISKO, TURECKO, UKRAJINA 21,30 15,00 20,20 15,00
ARMÉŃIE, AZERBAJDŽÁN, BRAZÍLIE, GIBRALTAR, GRUZIE, LIBYE, MAROKO 22,30 17,30 21,20 17,30
ARGENTINA, ČÍNA, EGYPT, FILIPÍNY, KAZACHSTÁN, MALAJSKO, MEXIKO, NOVÝ ZÉLAND, PERU, SINGAPUR, SPOJ.ARAB.EMIRÁTY, SÝRIE, TAIWAN, THAJSKO, TURKMENISTÁN, UZBEKISTÁN 45,40 35,20 43,10 35,20
ANGOLA, ANQUILLA, ANTIGUA A BARBUDA, BAHRAJN, BARBADOS, BERMUDY, DOMINIKA, GRENADA, GRONSKO, GUADELOUPE, GUATEMALA, GUYANA FRANCOUZSKÁ, INDIE, INDONÉSIE, IRÁN, KAJMANSKÉ OSTROVY, KATAR, MACAO, MALAWI, MARTINIK, MONTSERRAT, PANENSKÉ OSTROVY BRITSKÉ, REUNION, SALVADOR, SAUDSKÁ ARÁBIE, SV KRYŠTOF A NEVIS, SV PETR A MICHAL, SV. LUCIE, SV. VINCENC A GRENADINY, TURKY, UGANDA, ZIMBABWE 57,80 44,40 54,60 44,40
CHILE, JORDÁNSKO, KEŇA, KOREA L. DEM. R., KUBA, KUVAJT, KYRGYZSTÁN, LIBANON, MONGOLSKO, NIGÉRIE, PÁKISTÁN, TADŽIKISTÁN, VENEZUELA, VIETNAM 61,00 48,00 58,00 48,00
OSTATNÍ ZEMĚ 79,90 67,30 75,90 67,30

Ceny za hovory uskutečněné z veřejných telefonních automatů se nemění.

ČESKÝ TELECOM, a.s., je s téměř čtyřmi milióny provozovaných telefonních stanic vedoucí telekomunikační společností v České republice. Díky významné modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Pozornost při tom věnuje především využití růstového potenciálu datových a internetových služeb.

Hlavním akcionářem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je Fond národního majetku ČR, který vlastní 51% akcií. Dalších 27% drží holandsko-švýcarské konsorcium TelSource N.V., jehož podílníky jsou společnosti Swisscom a KPN Royal Dutch Telecom. Sama KPN Royal Dutch Telecom k tomu vlastní dalších 6,5 % akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

 www.telecom.cz
tisková zpráva


Místní hovor v silném provozu
Místní hovor v silném provozu

Místní hovor ve slabém provozu
Místní hovor ve slabém provozu

Meziměstský hovor v silném provozu
PODNIKOVÉ STANICE
Meziměstský hovor v silném provozu

Meziměstský hovor v silném provozu
BYTOVÉ STANICE
Meziměstský hovor v silném provozu

Meziměstský hovor ve slabém provozu
Meziměstský hovor ve slabém provozu

Mezinárodní hovor do Německa v silném provozu
PODNIKOVÉ STANICE
Mezinárodní hovor do Německa v silném provozu

Mezinárodní hovor do Německa v silném provozu
BYTOVÉ STANICE
Mezinárodní hovor do Německa v silném provozu

Mezinárodní hovor do Německa ve slabém provozu
Mezinárodní hovor do Německa ve slabém provozu

Článek ze dne 20. prosince 2000 - středa