logo itpoint.cz

Dny španělských investic v České republice

Ve dnech 28. a 29. března 2000 se v Praze koná setkání podnikatelů v oblasti investic s předpokládanou účastí 25 španělských firem z nejrůznějších sektorů.

Ve dnech 28. a 29. března 2000 se v Praze koná setkání podnikatelů v oblasti investic s předpokládanou účastí 25 španělských firem z nejrůznějších sektorů (např. kovohutnictví, výroba komponentů pro automobilový průmysl, inženýring v sektoru energetiky a spojů, strojírenská výroba, telekomunikace, informatika a finanční služby), které mají zájem o podnikatelskou kooperaci a investice v různých formách přítomnosti na českém trhu.

Ve většině případů jde o malé a střední španělské podniky, ale v delegaci budou přítomna i velká sdružení a akciové společnosti. Cílem setkání je seznámit zájemce z řad českých podnikatelů s investičními a kooperačními záměry španělských podniků, které sahají od investic v pravém slova smyslu do nového podniku nebo pobočky, přes formu joint-venture, získání účasti v tuzemském podniku, přenos technologie, know-how, technickou asistenci nebo i licenční výrobu, až po komerční spolupráci formou reciproční distribuce, zastoupení a franšízingu.

Akce se koná pod záštitou Španělského institutu zahraničního obchodu (ICEX), Španělské společnosti pro podporu investic v zahraničí (COFIDES), Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a CzechInvestu a ve spolupráci s Nejvyšší radou Obchodních komor Španělska, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR.

Bližší informace je možno získat v Obchodní kanceláři Velvyslanectví Španělského království, která bude hlavním koordinátorem Dnů španělských investic, na adrese: Štěpánská 33, 110 00 Praha 1, tel/fax: 02/22232021, 22231797,22230587, 22233107, e-mail: buzon.oficial@praga.ofcomes.mcx.es

Článek ze dne 5. března 2000 - neděle