logo itpoint.cz

Dohoda Světové obchodní organizace o telekomunikačních službách a liberalizace sektoru v České republice II. Díl

Nejdůležitějším dokumentem týkajícím se liberalizace telekomunikačních trhů zemí seskupených ve Světové obchodní organizaci je smlouva o uvolnění obchodu se službami, tzv. GATS (General Agreement on Trade in Services), neboť telekomunikace spadají do kategorie služeb.

Mobilní komunikace

Počet mobilních účastníků dosáhl téměř 3 miliony v polovině roku 2000. Viz následující graf o přírůstcích mobilních uživatelů u 3 stávajících operátorů (EuroTel, RadioMobil, Český mobil) mezi rokem 1993 a polovinou 2000.

V České republice v současné době působí 3 mobilní operátoři :

EuroTel je historicky prvním provozovatelem mobilních sítí na českém trhu. V roce 1991 mu byla udělena licence na provoz analogové sítě NMT 450. V roce 1996 vstoupil na trh další subjekt – RadioMobil. Tito provozovatelé získali v témž roce licence GSM 900. Od března roku 2000 je trh obsluhován v pořadí třetím provozovatelem – Českým Mobilem, který získal licenci na síť GSM 1800. Licence na GSM 1800 získali rovněž EuroTel a RadioMobil.

Mobilní trh v ČR je charakterizován neustálými inovacemi. Zprávy SMS (i přes Internet) jsou zcela běžné pro všechny operátory, EuroTel zavedl HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a všichni operátoři provádějí rovněž testy GPRS (General Packet Radio Service). nabízejí se i další služby: hlas přes IP, EFR (Enhanced Full Rate), WAP (Wireless Application Protocol) apod. RadioMobil získal v roce 1999 v Cannes hlavní ocenění Asociace GSM za nejlepší inovaci.

Nejdůležitější událostí mobilního sektoru je v současnosti ovšem proces udělování licencí na tzv. třetí generaci mobilních telefonů UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). UMTS by měl u nás začít fungovat v roce 2002 ve shodě s časovým plánem Evropské unie. Třetí generace mobilních telefonů umožní vysokorychlostní hlasový a datový přenos, včetně přístupu na Internet.

Rozvoj Internetu

Používání Internetu v České republice se prudce zvýšilo v posledních dvou letech, což bylo podmíněno ostrým nárůstem počtu osobních počítačů. V současnosti je v ČR okolo 2 mil. lidí, kteří žijí v domácnosti vlastnící počítač. Těchto domácnosti je zhruba 930 tisíc. 388 tisíc Čechů je ve svých bytech napojeno na Internet, což činí téměř 4% populace. Zkušenosti s Internetem má 22,2% mužů a 14,8% žen.

I přes růst a zvyšující se konkurenci na straně nabídky existují některá omezení na straně poptávky: poplatky za připojení, vlastní služba Internetu a cena počítače. Ale situace se i v těchto aspektech trvale zlepšuje. Zaměřením se na odstranění hlavních bariér rozšířeného používání Internetu v České republice posunuli poskytovatelé Internetu a telekomunikačních služeb toto odvětví na novou křivku rozvoje. Odvětví se stalo vysoce konkurenčním bojem mezi provozovateli multislužeb usilujícími o vytvoření správného balíku produktů a služeb.

Probíhá rovněž konsolidace celého sektoru, přičemž určitě odpadnou menší poskytovatelé. Nicméně konečným výsledkem pro trh bude rychlejší inovace a lepší, přístupnější a dostupnější Internetová služba. Nejlepší politikou je v tomto případě umožnit trhu vyvíjet se směrem k potřebám poptávky při dohlížení na činnost ČESKÉHO TELECOMU, aby se znemožnilo jeho případnému zneužití svého postavení a pokusu podmanit si toto perspektivní odvětví.

Co se týče Internetu, byl v roce 2000 podniknut další významný krok v podobě přijetí Zákona o digitálním podpisu (227/2000 Sb.). Tento zákon směřuje k vytvoření příznivého právního prostředí pro rozvoj elektronického a mobilního obchodu (e- a m-commerce) v České republice. Kromě snížení množství papíru v oběhu a tím transakčních nákladů, umožní tento zákon rovněž takové transakce jako vyplňování daňových přiznání po Internetu.

Fixed Wireless Access/Pevný bezdrátový přístup (FWA)

Český telekomunikační úřad (ČTÚ), nezávislý telekomunikační regulátor, zahájil v červnu 2000 výběrové řízení na tři FWA licence na základě rozličných kritérií při pevné ceně za jednu licenci 150 mil. Kč (3,87 mil. USD). Sítě FWA budou provozovány na frekvenci 26GHz a umožní vysokorychlostní přenos datových kapacit koncovým uživatelům, čímž učiní Internetová připojení mnohem rychlejšími než je tomu v případě klasických telefonních linek. Licence byly nakonec přiděleny společnostem BroadNet Czech, a.s., GiTy/STAR ONE, a.s. a NEXTRA Wireless s.r.o.

Družicové komunikace

Politika v oblasti rozvoje a využití družicových komunikací vychází z telekomunikační politiky EU. Jejím základem je tzv. Zelená kniha o společném přístupu v oblasti družicových komunikací v Evropském společenství, Sdělení COM(90) 490. Myšlenky této Zelené knihy, které představují rozšíření principů telekomunikační politiky Evropské unie, nepozbyly na aktuálnosti a jsou postupně naplňovány.

Pro oblast regulace telekomunikačního prostředí jsou z hlediska využití potenciálu družicových komunikací v Evropě navrhována v Zelené knize následující opatření :

  1. Plná liberalizace pozemského segmentu, včetně zrušení všech exkluzivních nebo speciálních práv v této oblasti.
  2. Volný (neomezený) přístup ke kapacitě kosmického segmentu.
  3. Plná komerční svoboda pro poskytovatele kosmického segmentu.
  4. Harmonizační opatření, pokud jsou požadována, pro usnadnění, zajištění a použití celoevropských služeb.

Aby bylo v České republice dosaženo úspěšného rozvoje družicových komunikací, bude nutné spolupracovat kromě EU rovněž s relevantními mezinárodními organizacemi a fóry: Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Světová obchodní organizace (WTO), Intelsat, Inmarsat, Eutelsat, Intersputnik, ETSI (Evropský telekomunikační standardizační institut), CEPT (La Conférence européene des Administrations des postes et des télécommunications) – ERC (Evropský radiokomunikační úřad), ECTRA (Evropský výbor pro regulační záležitosti v telekomunikacích), ETO (Evropský telekomunikační úřad) aj.

MDS 14.11. 2000

Článek ze dne 15. listopadu 2000 - středa