logo itpoint.cz

Evropská komise schválila šestou výroční telekomunikační zprávu

Závěry z Bruselu by měly být i pro nás velmi zajímavé a nadějné.

Styl start-stop telekomunikačního trhu Evropské unie se tento víkend vrátil na vysokou rychlost, když parlament EU - Evropská komise - přijala svou šestou výroční zprávu o stavu trhu. Výkaz uvádí, že poprvé po dvou letech, telekomunikační operátoři ve všech členských zemích EU mohou hledět vstříc stále více liberalizovanému trhu, s předpokladem že zbývající antikonkurenční bariéry na národních trzích budou posléze s konečnou platností odstraněny. Zatímco některé země EU, zejména Německo a Británie, mají požitek z nejnižších mezinárodních hovorových sazeb na světě, jiní, zejména Belgie a Nizozemí, stále ještě platí až dolar za minutu hovoru do USA, zejména jestliže volání jde přes pevné linky dřívějších státních monopolních telekomů. Se sazbami jen kolem pěti centů, normálních v Británii, někteří operátoři směrují své hovory mimo území EU přes Británii, zatímco uživatelé v mnoha zemích EU se uchylují k službám callback, jako například http://www.kallback.com, pro snížení svých výdajů. Služby Callback jsou pro EU větší problém i protože málo naplňují daň z přidané hodnoty. Šestá zpráva Evropské komise by to chtěla změnit.

Při prezentaci zprávy Erkki Liikanen, komisař EU odpovědný za podnikání a informační společnost, a Mario Monti, komisař pro konkurenci, uvedli, že výsledky liberalizace v loňském roce byly dobré. Oba muži nutí členské země pokračovat s jejich kroky k otevření jejich trhu tak, aby to přinášelo prospěch koncovým uživatelům a podnikům s některými nejlepšími telekomunikačními dosažitelnými tarify. Právě tak jako pád cen, zpráva říká, že telekomunikační služby trhu EU rostly o 9 procent proti poslednímu roku, se vzrůstem počtu operátorů za stejné období více než 80 procent.

Pohled do zprávy prozradí, že hladiny mobilní penetrace nepřestávají na území EU růst, vystoupily k 70 procentům v některých zemích, s minimem 39 procent v celém teritoriu EU. Studie také odhalila, že zatímco ceny nepřestávají padat ve všech státech EU, maloobchodní služby a pronájem okruhů společně s používáním Internetu, jsou také stabilně rostoucí. Navzdory tomu zpráva skončila s tím, že dřívější státní monopolisté si ještě udržely silný vliv na trh. Následkem toho zpráva doporučuje regulátorům ujistit se, že nedochází ke křížovému subvencování jejich tarifů, jenž by měly být orientované více směrem k nákladům.

Článek ze dne 11. prosince 2000 - pondělí