logo itpoint.cz

Evropská komise vyzývá členské státy otevřít "poslední míli" na telekomunikačním trhu ještě letos

Jsme na rozcestí do které Evropy budou patřit naše telekomunikace. Holandský operátor si napříště musí vychutnávat sladkost monopolu jen v rozvojovém zahraničí.

Evropská komise vykonává nátlak na členské státy, aby donutily bývalé monopolní telekomunikační operátory učinit rozhodující definitivní zásah do jejich sítí, zpřístupnění konkurenci takzvané "poslední míle" nebo-li "místní smyčky" do konce roku 2000.

Pracovní podklady o snadném přístupu ke globálním sítím členských států byly publikované ve středu 16. února před veřejným projednáním předpokládaným na 22. únor. EU pravděpodobně vyhlásí v dubnu doporučení o cenové kalkulaci přístupu do místní sítě.

Takový tah by měl vytvořit levnější internetový přístup a měl by přinášet prospěch evropskému elektronickému obchodování a malým či středním firmám především, tvrdil komisař pro podnikání Erkki Liikanen. Rychlé šíření Internetu je prevencí nestoudného obchodního chování, tvrdil.

Hlavní výtka centrály EU je vůči vysokým cenám, které bývalí telefonní monopolisté účtují zákazníkům za spojení mezi vysokorychlostní širokopásmovou sítí užívanou pro Internet a lokální sítí. Místní smyčka je poslední míle kabelu vedoucího do domů zákazníků, která byla tradičně kontrolovaná úřadujícími operátory, jenž jsou často neochotní prodat přístup konkurentům.

"Místní přístupová síť zůstává jednou z nejméně konkurence schopnou části liberalizovaného telekomunikačního trhu," uvádí zpráva, zaznamenané ceny v evropských zemích byly až osmkrát vyšší než v USA. "Nepodmiňovaný přístup do místní smyčky je klíčovým prvkem v jakékoliv strategii soutěže o místní přístup."

Liikanen navrhne členským státům podniknout opatření na národní úrovni nařídit úřadujícím operátorům poskytnout nepodmiňovaně místní linky do konce roku 2000. Výpočet ceny by měl být nákladově orientovaný, transparentní a nediskriminační .

Komise uvedla pět členských států - Rakousko, Dánsko, Finsko, Německo a Holandsko - které už zavázaly své dominantní operátory zpřístupnit lokální smyčku ostatním. Ale v Lucemburku, Řecku a Portugalsku nebyl zaznamenán žádný pokrok na liberalizujícím se trhu. V těchto zemích, státem vlastněné telefonní společnosti pokračovaly v odmítání konkurenčního přístupu k jejich sítím.

Veřejné slyšení o sporné otázce dá průmyslu možnost vyjádřit své názory a mnoho větších operátorů bude pravděpodobně oponovat jakémukoliv druhu povinného zpřístupnění. Tím že dal otázce hospodářský význam, zamýšlí Liikanen zahrnout problém na jednací program mimořádného summitu EU který je plánován na březen v Lisabonu.

A co naše česká současnost? K Evropě má dost daleko. I když nakonec takový Lucemburk kupodivu také…

Článek ze dne 21. února 2000 - pondělí