logo itpoint.cz

Exkluzivní interview s ředitelem Centra pro výzkum a vývoj Ing. Zdeňkem Gütterem CSc.

Společný projekt firem Český Mobil a.s., provozovatele mobilní sítě Oskar, Ericsson s.r.o. a ČVUT - Centrum pro výzkum a vývoj bude zpřístupněno do konce letošního roku.

Společný projekt firem Český Mobil a.s., provozovatele mobilní sítě Oskar, Ericsson s.r.o. a ČVUT - Centrum pro výzkum a vývoj bude zpřístupněno do konce letošního roku ( TELEFONIE již informovala ). Do funkce ředitele Centra pro výzkum a vývoj byl k 1. říjnu 2000 jmenován Ing. Zdeněk Gűtter CSc.. Jméno Ing. Gűttera je dlouhodobě spojováno s výzkumem a rozvojem telekomunikačních sítí, služeb a koncových zařízení. Ing. Gűtter působil ve Výzkumném ústavu spojů (později TESTCOM ) jako vedoucí oddělení rozvoje sítí a služeb, věnoval se vývoji a výzkumu širokého spektra nových sítí pro přenos dat a multimediálních telekomunikačních služeb zaváděných v ČR. Podílel se na řešení otázek regulace telekomunikací i v jejich kontextu přistoupení k EU a je aktivní v různých standardizačních i technických organizacích v ČR i na mezinárodní úrovni. Vědeckou kvalifikaci získal v oboru digitálních telekomunikačních služeb.

Jaký je cíl Centra pro výzkum a vývoj ?

Centrum se bude zaměřovat především na vzdělávání a výzkumnou podporu rozvoje perspektivních síťových technologií a vývoj aplikací, využívajících bezdrátové komunikace a přenos informací digitálními telekomunikačními sítěmi, včetně internetu.

Komu je centrum určeno ?

Především pro studenty a doktorandy ČVUT, přičemž umožní další profesionální růst vědeckých a pedagogických pracovníků ČVUT v oblasti multimediálních služeb v mobilních sítích. Mimo tuto hlavní náplň bude centrum využitelné i pro další specializované vzdělávání pracovníků Oskara a pro ověřování a zkoušky nových produktů dodavatele Ericsson s.r.o. Po získání solidních odborných základů v daném oboru bude možné využívat vědecko-technickou kapacitu při zavádění a rozvoji nových služeb a aplikací bezdrátových komunikací dle potřeb provozovatele sítí. Postupně bude také možné využívat tým odborníků pro další zakázky s externími organizacemi, čímž může Centrum nabýt významu i pro další subjekty zainteresované na řešení rozvojových úkolů v daném oboru.

Kdo se podílí na realizaci Centra ?

Jedná se o společný projekt Český Mobil, a.s., Ericsson, s.r.o. a ČVUT. Český Mobil, a.s. poskytl investice na realizaci stavebních úprav a stávajícího vybavení, odborné zázemí a management, Ericsson s.r.o. poskytuje kompletní funkční GSM systém včetně vysokokapacitního vybavení pro datovou komunikaci a pro podporu mobilních služeb včetně WAP a dále příslušnou expertízu. ČVUT poskytuje především prostory na Elektrotechnické fakultě v Praze, vědecko výzkumné a pedagogické pracovníky, ale např. i připojení systému na Internet.

Jaké cíle jste si vy osobně vytknul ve spojení s Centrem pro vývoj a výzkum ?

Ukázat, že vedle obchodních úspěchů při zavádění služeb dostupných nejširší veřejnosti může Oskar spolu se svými partnery konkrétně přispívat k odbornému vzdělávání v nejmodernějším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím oboru telekomunikací. Hlavním cílem je umožnit odborný růst českých studentů a vědeckých pracovníků v nově zakládaném Centru. Dále bychom chtěli napomáhat k tomu, aby se odborná základna Centra postupně zapojovala do řešení úkolů rozvoje multimediálních služeb včetně vývoje nových aplikací využitelných v praxi a v dlouhodobé perspektivě také přispívala k rozvoji vybraných aspektů bezdrátových komunikacích služeb i v mezinárodním měřítku.

z tiskové zprávy

 www.oskarmobil.cz

Článek ze dne 4. října 2000 - středa