logo itpoint.cz

HK varuje - vstup nových operátorů do telekomunikací může být pouhým heslem a Unie nás bude kritizovat !

Z dobře informovaného zdroje se nám podařilo získat koncept dopisu předsedy HK náměstkyni Grulichové, ve kterém ji vyzývá ke spolupráci odborníků z řad odborných Asociací s pracovníky ministerstva v zájmu prosazení moudrého a efektivního postupu investorů i stavebních úřadů při výstavbě nových sítí.

Návrh dopisu Ing. Marcele Gurlichové - náměstkyni MDS

Vážená paní náměstkyně ministra,

dovolte, abych Vám dodatečně poděkoval za to, že jste před časem vyhověla našemu požadavku, aby se - i když bohužel s určitým zpožděním - asociace činné v oblasti telekomunikací zapojily do přípravy nového telekomunikačního zákona. Pokud jsem byl informován, dostala se předloha touto spoluprací na kvalitativně podstatně vyšší úroveň. Je zřejmé, že taková spolupráce, zapojující do legislativní práce i odborníky z praxe, přinesla velmi dobré výsledky.

V současné době jde o implementaci nového zákona. Zatím co v oblasti regulace dochází k postupnému vyjasňování nových postupů, (i z toho důvodu, že ČTÚ nemůže novou situaci nerespektovat), v oblasti výstavby telekomunikací je situace nedobrá, ačkoliv interpretace jednotlivých ustanovení je stejně důležitá jako jejich formulace. V praxi dochází k nejrůznějším výkladům, jež bohužel spíše výstavbě brání a je pociťována naléhavá potřeba sjednocení přístupů, komentářů a postupů. Naši členové sice navázali kontakt s MMR, ale to požaduje spolupráci s MDS, aby implementace byla společným dílem. Snahy o to, zainteresovat MDS na výkladu jednotlivých ustanovení, jež na úseku výstavby znamenají radikální změnu proti dřívějšímu stavu, se však stále míjejí účinkem.

Obracím se na Vás proto se žádostí, aby tak jako ve vlastním legislativním procesu došlo ke spolupráci odborníků z našich Asociací s pracovníky ministerstva v zájmu prosazení moudrého a efektivního postupu investorů i stavebních úřadů při výstavbě nových sítí. Jinak totiž zůstane princip vstupu nových operátorů do telekomunikací pouhým heslem a Unie nás bude právem kritizovat za to, že jsme sice nový zákon přijali, ale nevytvořili resp. neujasnili reálné podmínky pro výstavbu konkurenčních sítí.

Vážená paní náměstkyně, prosím o zvážení této situace a pokud možno v krátké době o jmenování kontaktní osoby, s níž by bylo možno věc meritorně projednávat. Věřím, že pochopíte vážnost problému a že bude možno v krátké době vnést do existujícího chaosu náležitý řád. Za to Vám předem děkuji.

S pozdravem
Ing. Sommer
předseda HK

Článek ze dne 24. října 2000 - úterý