logo itpoint.cz

Hledáme dodavatele telefonní ústředny - cca 100 Pp / Kašperské Hory !!!

Orgán státní správy (MV) hledá dodavatele telefonní ústředny / instalace - JIŽNÍ ČECHY - nabídky do 10.9. 2000 !

Na základě žádosti ze strany investora (MV), zveřejňuje redakce TELEFONIE, pověřená koordinací a poradenskou činností při zajištění této akce, poptávku k výběru dodavatele telefonní ústředny pro ubytovací zařízení v Kašperských Horách.

Jedná se o rekreační zařízení, kde stávající ústředna již nevyhovuje požadavkům provozu. Soušástí dodávky je i demontáž starého zařízení - odkup vítán.

Další bližší informace za investora podá :

Ing. Řeřáb, TEL 02 / 61444519

Nabídky posílejte prosím e-mailem na adresu redakce@telefonie.cz , případné dotazy zodpoví Ing. Přívratský ( privrtom@telefonie.cz , TEL 0603 377 357).

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA - poptávka ze dne 30.8.2000 / 11:07:18 hod.
charakter uživatele hotel - penzion
místo instalace Kašperské Hory
požadovaná kapacita cca 80 Pp
výhledové rozšíření kapacity bez rozšíření
VSTUPNÍ LINKY
analogové ( s tarifikací 16 kHz ) 4
digitální - euroISDN2 bez euroISDN2
digitální - euroISDN30 bez euroISDN30
POBOČKY
analogové ( bez analogových telefonů ) do 70
digitální - S0 pobočky bez digitálních S0 poboček
digitální - firemní rozhraní ( s digitálními telefony ) 4
DALŠÍ VYBAVENÍ ÚSTŘEDNY
internetová telefonie bez možnosti využívání internetové telefonie
tarifikace / tarifikační SW tarifikace 16 kHZ + příslušný SW
záložní napájení ústředny záložní napájení na dobu 60 minut
pracoviště spojovatelky ( console s hlasitým (HF) telefonem ) s 1 pracovištěm spojovatelky
mobilní komunikace v rámci ústředny bez mobilní komunikace
alt. operátor pro odchozí volání / LCR s možností volby operátora
GSM brána(y) pro volání do mob. sítí bez GSM brány
DALŠÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE
obchodně platební podmínky zálohová platba + doplatek po uvedení do provozu
preference výrobce ústředny zejména nepreferuji žádného výrobce ústředny
způsob doručení nabídky jako e-mail v některém z formátů WORD
modemová diagnostika požaduji modemovou diagnostiku
servis nabídněte servisní smlouvu
preference dodavatele podle nabídkové ceny
záruka 12 měsíců
nabídku doručit nejpozději do 10. 9. 2000
uvedení ústředny do provozu do 30. 10. 2000
INSTALACE
telefonní rozvody zejména s využitím stávajících 2 dr. telefonních rozvodů
umístění ústředny kancelář
samostatný přívod napájení zajištěn

Článek ze dne 30. srpna 2000 - středa