logo itpoint.cz

Hledáte nové kontakty se zahraničními partnery v oblasti informačních technologií a vývoje softwaru ? INTERPRISE IT 2000 je tu právě pro Vás !

Pozor - zajímavá akce určená pro malé a střední firmy z ČR působící v oborech IT. Ve dnech 4. - 5.7. 2000 se v Mnichově pod záštitou Evropské komise koná kontaktní akce se zahraničními partnery z více něž 8 zemí světa.

I N T E R P R I S E  IT 2000 / 4. – 5. červenec 2000, Mnichov, Německo

Využijte šance k účasti na významné IT akci jen necelých dvěstě kilometrů od hranic České republiky ! Je to příležitost prezentovat činnost Vaší firmy na zahraničních trzích a navázat kontakty s partnery z celé řady zemí světa pomocí osvědčených mezinárodních firemních kontaktních oborově zaměřených akcí z řady Interprise (obdoba Europartenariatů) pod záštitou Evropské komise.

Interprise IT 2000 se uskuteční ve výstavním areálu ICM International CongressCenter, Neue Messe v bavorské metropoli Mnichově ve dnech 4.- 5. července 2000. Počítá se s účastí značného počtu firem z Německa, Francie, Velké Británie, Rakouska, Irska, Izraele, USA, Kanady, České republiky, aj. Registrované firmy zde budou mít příležitost navázat kontakty a prohloubit spolupráci se zahraničními partnery v oblasti informačních technologií, vývoje softwaru a inovací především ve vztahu k e-commerce, finančním službám, automobilovému průmyslu, mechanice a medicínským technologiím.

Německo je stále největším obchodním partnerem České Republiky. Zvyšuje se i podíl high-tech výrobků a technologií ve vzájemném obchodě. Německo v současné době klade velký důraz na vývoj nových technologií a jedním z nástrojů je i spolupráce s českými firmami a firmami z dalších zemí střední a východní Evropy v oblasti IT. Chce tak vytvořit protiváhu americkému a asijskému trhu a právě Interprise IT 2000 je zajímavou příležitostí pro české malé a střední firmy navázat kontakty s partnery z informačních velmocí a zapojit se do procesu internacionalizace, který je v této oblasti obzvláště markantní a stává se nezbytností.

Akce se zúčastní firmy a vědecké instituty předevších z těchto podoborů:

1. Vývoj softwaru (na základě internetových technologií)

2. Oblasti obchodu

Průběžně doplňovaný katalog účastníků včetně firemních profilů a dalších informací naleznete na internetové stránce organizátora na adrese: http://www.bayern-innovativ.de/it-2000 (kliknout na heslo Participants), kde je možné získat i některé další informace o akci Interprise IT 2000, např. kompletní program akce, organizaci, apod.

Česká republika obdržela pro tuto akci početní kvótu ve výši 10 firem, které se zúčastní s finanční podporou. Účastnický poplatek původně ve výši 460 EUR se Hospodářské komoře podařilo po jednáních s organizátorem a díky částečné dotaci z vlastních zdrojů snížit na částku 320 EUR – zahrnuje organizační poplatky vč. poplatků za organizaci všech firemních kontaktů, informační materiály, základní zápis do katalogu české národní účasti, veškerou dokumentaci na místě, využití služeb národního stánku, společenské akce, obědy, atd. Hospodářská komora tentokrát koncipovala dopravu i ubytování jako individuální vzhledem k malé vzdálenosti Mnichova, každá firma si tedy zajišťuje tyto služby sama. V případě, že některá firma nemá ještě v Německu osvědčený hotel, je HK ČR schopna poskytnout kontakt na spolehlivou cestovní agenturu.

Organizace těchto akcí má profesionální úroveň. Kontaktní jednání jsou připravována prostřednictvím výpočetní techniky. Firmy zadávají předem požadavky na termíny setkání s vybranými zahraničními partnery a tyto požadavky slouží jako podklad pro sestavení časového plánu jednání. Jednacími jazyky je angličtina, němčina, a francouzština.

KONTAKT :

Hospodářská komora České republiky, provozovna - Seifertova 22, 13000 Praha 3
Tel.: 02-24096253 Ing. Eugen Laczó   
Tel.: 02-24096254 Jiří Hansl, Dipl. Ecc.
Fax: 02-24096257
E-mail: laczo@hkcr.cz , hansl@hkcr.cz
Tyto i další informace také naleznete na internetové stránce HK ČR na adrese: http://komora.hkcr.cz/aktuality/mise/

Přihlášení

Zájemci o účast vyplní připojený formulář závazné přihlášky a formulář Application (3 strany, nutno vyplnit v angličtině) a zašlou oba formuláře obratem zpět HK ČR. Závazná přihláška bude spolu s řádně vyplněným formulářem Application podkladem pro zařazení do seznamu účastníků. Hospodářská komora bude zájemce zařazovat do definitivního seznamu účastníků s podporou ihned po obdržení vyplněné závazné přihlášky, registračního formuláře a uhrazení účastnického poplatku.

Upozornění : Kromě výše uvedené kvóty na firmy s podporou se může zúčastnit i omezený počet firem bez podpory. Doporučujeme vážným zájemcům urychleně zabezpečit svou účast.

přihláška na akci

Článek ze dne 25. května 2000 - čtvrtek