logo itpoint.cz

Jak dále v podnikovém telefonním systému DP hlavního města Prahy a.s.

Technický náměstek DP Elektrické dráhy Praha, pan ing. Jan Doubek Vás seznámí s fungováním podnikového telefonního systému DP hl. města Prahy a.s.

Nejdříve, než se zahledíme do blízké či vzdálené budoucnosti, osvětlím současné fungování podnikového telefonního systému.

Základní součástí a páteří je telefonní ústředna systému MD110 od firmy Ericsson. Jedná se o moderní plně digitální systém, který je umístěn na několika lokalitách a přesto, že je rozmístěn na různých místech, představuje jedinou plně kompaktní telefonní ústřednu. Propojení je provedeno optickými vlákny a je plně zálohováno.

Na tuto páteřní síť jsou napojeny jednotlivé menší lokality dopravních a technických provozoven odštěpných závodů Elektrické dráhy a Autobusy. Toto propojení je provedeno pomocí pronajatých okruhů podle velikosti provozovny.

Samostatnou síť tvoří telefonní systém o.z. Metro, avšak oba systémy jsou digitálně propojeny a pro účastníka tvoří jednolitý celek.

To nejdůležitější pro každého z vás je, jak jsou tvořena telefonní čísla. Jednotlivé lokality mají přiděleny ucelené číselné řady a nejdůležitější čísla v dané lokalitě se liší pouze ve stovkových řádech a poslední dvojčíslí je shodné. Tudíž každý se snadno dovolá do výpravny dopravní provozovny, ať už se nachází kdekoliv, či do kantýny, vedoucímu provozovny nebo i kotelny.

Čísla TH pracovníků jsou zřizována, pokud je to možné, v souladu s organizačním řádem a čím vyšší ředitel či vedoucí, tím více nul má ve svém telefonním čísle. Tento systém je dodržován až po vedoucí oddělení a samozřejmě, že každá lokalita má své ucelené číselné řady.

Co nám přinese nového nejbližší období. Především do konce roku bude proveden převod ústředny MD110 do vyšší verze, která umožní bezproblémový přechod do roku 2000. Současně tak dojde i k rozšíření poskytovaných služeb a vězte, že velmi málo z vás používá služby v plném rozsahu, což je velká škoda především pro vás. Dále bude možné použít nejmodernější hardware a software a tím ušetřit pořizovací a provozní náklady do budoucna.

Technicky i provozně zajímavou akcí bude napojení nové budovy ve Vysočanech a převedení našich zhýčkaných účastníků do nových prostor, při zachování účastnického čísla i všech doposud poskytovaných služeb.

To úplně nové co chceme realizovat, je plné sjednocení se sítí Metra, včetně přenosu všech významných služeb, totéž plánujeme i do veřejné telefonní sítě. Zde je třeba pochválit přístup našeho připojovatele firmu Dattel, která nás vede jako velmi váženého zákazníka a veškeré novinky v připojení přednostně realizuje pro nás.

K úplné spokojenosti nám chybí připojení dvou dopravních provozoven autobusů, Kačerova a Dejvic. Tato situace je zapříčiněna především ekonomickými důvody, jejich místní ústředny byly příliš nové a nejsou od firmy Ericsson, tudíž připojení do podnikového systému představuje některá technická a především ekonomická úskalí.

Co dodat závěrem. Jednotný podnikový komunikační systém představuje především ohromné ekonomické úspory. Každé účastnické volání je automaticky bez vůle volajícího směrováno vždy tou nejlevnější cestou. Jen do sítí mobilních telefonů představuje měsíční účet úsporu 100 000,-Kč. Dále je zajištěn vysoký standard služeb a málo kdo si již vzpomene na dobu, kdy se z jedné kanceláře do sousední volalo přes veřejnou síť. Celý systém je dálkově spravován a sledován, každá závada či přetížení je evidováno a je ihned možno přistoupit k nápravě.

Zpracoval : Ing. Jan Doubek - technický náměstek DP Elektrické dráhy Praha, uveřejněno též v DP Kontakt 2/2000

Článek ze dne 9. dubna 2000 - neděle