logo itpoint.cz

Kuchařka z dílny Českého Telecomu pro telekomunikační konkurenci je zveřejněna !

Chcete mít vlastní síť ? Český Telecom zveřejnil návrh propojovací smlouvy, tedy vlastně ceník a podmínky propojení alternativních sítí k té své největší, dominantní.

Jde samozřejmě o určitou kostru, která bude obalena masem konkrétních údajů podle individuální situace v tom každém konkrétním případě. Důležité je, že slibuje všem rovné podmínky, jsou zde různá ustanovení odstraňující případnou diskriminaci a odkrývá dosud obchodním tajemstvím zahalené podmínky propojování operátorů.

Přesněji, nikde není řečeno, že současné smlouvy s hrstkou operátorů stojících mimo ČT jsou stejné, podobnost se ale dá vytušit. Nakonec několik let společného soužití operátorů ve vyhrazených místních obvodech mělo kromě jiného sloužit právě pro vyprecizování univerzální propojovací smlouvy. Zdali se to povedlo, může posoudit každý sám. Ve formátu pdf lze texty smlouvy a zejména mnoha příloh nalézt zde, dále bude smlouva zveřejněna v Telekomunikačním věstníku.

Pokud jde o přístupové body, zaručuje Telecom plný přístup do své sítě v každém krajském městě, podotýkám ovšem podle původního uspořádání velkých krajů. V Praze to jsou dokonce dvě lokality, v Olšanské ulici na Žižkově a ve Stodůlkách. Telecom nevylučuje individuální dohodu o jiných místech.

Cenové podmínky obsahují kromě poplatků odvislých od počtu 2Mbitových spojů, které představují jakousi základní jednotku výstavby kanálu pro vlastní zajištění propojení také ujednání o účtování po sekundových jednotkách. Zde jde asi o nejzajímavější část pro běžného dnešního uživatele ať pevného nebo mobilního telefonu. Snadno totiž odhadne, jak velká část z účtovaných částek zůstane jeho operátorovi, a kolik dostane operátor, v jehož síti hovor končí.

Jen pro pořádek připomínám, že u běžně placeného hovoru platí operátor, v jehož síti byl hovor iniciován, druhému operátorovi v jehož síti je cílový účastník.

Celková cena za hovor je pak stanovena jako součet tří položek :

  1. ceny za sestavení každého jednotlivého volání
  2. ceny za délku volání v minutách
  3. a nepokrytých nákladů na přístupovou síť (jednotně 0.577 Kč/min bez ohledu na vzdálenost a denní dobu)

Cena se dále liší podle vzdálenosti propojovacího bodu sítí a koncového účastníka. Jde vlastně o obdobu meziměstského volání a je na ekonomické rozvaze každého operátora, zda vzhledem k zátěžovým tokům, které bude generovat do sítě Českého Telecomu, bude mít propojení své sítě se sítí Telecomu v menším počtu propojovacích bodů a tedy zaplatí více za volání do vzdálenějších míst, anebo se propojí ve většině současných Uzlových Obvodech (UTO), takže bude méně využívat dálkovou síť Telecomu a bude mít levnější minutové sazby.

Z toho hlediska uplatňuje Telecom tři pásma :

Dále je zohledněna denní doba rozdělením na slabý a silný provoz podle ceníku Českého Telecomu, což nyní znamená silný provoz mezi 7 hodinou ráno a 19 hodinou večer. Celá tabulka je k dispozici ve zmiňovaném dokumentu.

Jako příklad uvádím spojení v rámci UTO ve špičce, kdy si bude Telecom účtovat 0.549 Kč za sestavení spojení a dále 1.029 Kč za minutu. K tomu se přičítá dříve zmíněná položka na nepokryté náklady na přístupovou síť 0.577 Kč/min. Běžný dvouminutový hovor, kterým dříve argumentoval Český Telecom jako s nejčastějším případem, tak bude stát jiného operátora nejméně 3.761 Kč plus paušální poplatky za existenci propojovacích cest.

Jde o vyšší částku než 2.60 Kč, kterou za stejný hovor účtuje Telecom dnes svým zákazníkům, právě o těch 57.7 haléřů za minutu za tzv. nepokryté náklady. Jde o částku, ke které si bude muset nový operátor připočítat ještě svůj výnos a nebude tak schopen nabídnout svým zákazníkům konkurenceschopnou cenu za místní hovory.

Český Telecom bude poskytovat také celonárodní informace o telefonních číslech na základě údajů poskytnutých jinými operátory. Za to si Telecom chce připočítat k běžné ceně spojení ještě 2.476 Kč za spojení a zejména 5.714 Kč za minutu.

Pro čtenáře bude jistě také zajímavé, že hovory na tísňová čísla jsou mezi operátory také zpoplatňovány.

Zveřejněný dokument řeší z hlediska cen pouze finanční požadavky Telecomu. Sazby, které by naopak platil Telecom za hovory do sítí jiných operátorů, smlouva ve zveřejněném znění nezmiňuje. Podobně není zmíněno zpoplatňování speciálních čísel, jako jsou zelené linky či audiotextové služby.

Podrobně jsou rozpitvány požadavky na různé statistické výstupy, jako hodnocení zatížení, spolehlivosti, poruchových stavů včetně zachycování zlomyslných volání, lhůty pro vzájemnou výměnu těchto informací a mnoho jiného.

Po technické stránce je dokument na první pohled dosti komplexní. Možná určitou diskusi vyvolají ceny. Pokud nejde o přípravu na případné zvýšení základních cen Telecomu po Novém roce, nedovolují ceny za propojení hovorů do sítě dominantního operátora nasadit zajímavé ceny, které účastníci bezpochyby od pevných linek čekají.

Samozřejmě není zohledněn i opačný tok peněz, pokud si bude moci alternativní operátor účtovat stejné ceny, což by bylo jedině logické. Jinak se bude i u nových operátorů opakovat situace s cenovou strukturou mobilních operátorů, kdy volání do pevné sítě Telecomu patří k těm dražším sazbám.

Článek ze dne 23. listopadu 2000 - čtvrtek