logo itpoint.cz

LaserBit - systému bezdrátového přenosu dat, který k přenosu využívá směrového laserového paprsku - přichází na trh v ČR

Systém LaserBit využívá modulární koncepce umozňující zvolit model odpovídající konkrétním potřebám jak ve vztahu ke vzdálenosti, tak rychlosti přenášených dat. Mezi typickými příklady aplikací je možné uvést např. propojení vzdálených částí podnikových počítačových sítí Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, sítí Token Ring 4-16 Mbit/s či propojení podnikových telekomunikačních zařízení rozhraním E1, E2, E3.

 LaserBit / www.multitone.cz Systém LaserBit slouží k propojení dvou vzdálených bodů za účelem přenosu dat nebo telefonních hovorů. K přenosu signálu je jako nosné médium vyuzíván úzce směrový laserový paprsek, na který jsou data modulována vyuzitím unikátní technologie.

Systém LaserBit nalézá uplatnění zvláště v případech, kdy není možné zajistit kabelové propojení, či jeho realizace by byla finančně příliš náročná. Pomocí systému Laserbit je možné překlenout různé přírodní či umělé překázky, silnice, vodní toky apod. Podmínkou realizace je přímá viditelnost mezi oběma body, přičemž spojení lze realizovat na vzdálenost až 5000 metrů při kapacitě přenosu
až 100 Mbit/s.

Systém LaserBit využívá modulární koncepce umozňující zvolit model odpovídající konkrétním potřebám jak ve vztahu ke vzdálenosti, tak rychlosti přenášených dat. Mezi typickými příklady aplikací je možné uvést např. propojení vzdálených částí podnikových počítačových sítí Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, sítí Token Ring 4-16 Mbit/s či propojení podnikových telekomunikačních zařízení rozhraním E1, E2, E3.

Vzhledem ke skutečnosti, ze signál je přenášen optickým spojem, je LaserBit ideálním řešením v městských oblastech, neboť spoj není náchylný k průmyslovému rušení a k jeho realizaci není třeba povolení, tak jako je tomu např. u spojů radiových.

Systém Laserbit sestává z dvojice laserových transceiverů, po jednom na každém konci, a propojovacích jednotek. Propojení s dalšími komponenty datové nebo telefonní sítě je provedeno optickým kabelem. Každý z dvojice transceiverů je vybaven indikátorem kvality přenášeného signálu a rozhraním pro připojení diagnostického zařízení. Při výrobě zařízení byla použita moderní součástková základna a odolné materiály s povrchovou úpravou splňující kritéria pro provoz v náročných klimatických podmínkách.

Distributorem na českém trhu je firma MULTITONE CZ s.r.o.

 www.multitone.cz
info@multitone.cz

tisková zpráva

Článek ze dne 8. června 2000 - čtvrtek