logo itpoint.cz

Legislativa ES a vybrané směrnice nového přístupu - seminář, který pořádá Euro Info Centrum Hradec Králové

Z oboru jsou pro nás zajímavá témata : Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí a Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu.

Z oboru jsou pro nás zajímavá témata : směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí a Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu.

 EURO INFO CENTRE

Seminář se koná dne 4.5.2000 v budově VŠ pedagogické v Hradci Králové, Hradecká 1227 (nová budova), učebna A 3

Program akce :

Přednášející jsou Ing. Jaroslav Rajlich (Strojírenský zkušební ústav), Ing. Ivana Nováková (Český normalizační institut), Ing. Vladimír Váňa (Vojenský technický ústav pozemního vojska).

Účastnický poplatek 147,00 Kč (vč. 5% DPH). Poplatek laskavě uhraďte bezhotovostně nejpozději 28.4.2000 převodem na č.ú. 551180247/0100, variabilní symbol Vaše IČO (příp. rodné číslo), konstantní symbol 558, daňový doklad předáme při registraci.

Předpokládané ukončení semináře ve 13.00 hod. Další informace si lze vyžádat v EIC Hradec Králové na tel. 049 / 5815710 .


Závazná přihláška na seminář

Legislativa ES a vybrané směrnice nového přístupu

Jméno:.................................Příjmení:.............................................................Titul:...........................
Firma:..............................................................................Počet zam..................................................
IČO:..................................................................DIČ:..........................................................................
Adresa:..............................................................................................................................................
Telefon:......................................Fax:.........................................E-mail:............................................

Datum:                             Podpis, razítko

Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě nejpozději 28.4.2000 na adresu: KB, a.s., Euro Info Centrum, nám. Osvoboditelů 798, 502 16 Hradec Králové, nebo faxem na č. 049 / 58 15 712, příp.e-mailem: kbhk@kbeic.anet.cz

Článek ze dne 19. dubna 2000 - středa