logo itpoint.cz

Legislativní smršť se mění v tornádo - aneb na připomínky k novým návrhům prováděcích předpisů právě projednávaného telekomunikačního zákona je čas už jen do 20 dubna 2000 !

MDS - ČR / ČTÚ prostřednictvím právě vydaného Telekomunikačního věstníku, částka 4 / duben 2000, ze dne 10.4. 2000, oddíl C - diskusní část, se obrací na odbornou veřejnost s návrhy 9 vyhlášek a nařízení vlády, které jsou spjaty s právě projednávaným a těžce se rodícím telekomunikačním zákonem. Co mne ovšem zarazilo, je vpravdě údernický termín, do kdy je potřeba vznést připomínky - je to 20 duben 2000. Na druhou stranu se za dnešního stavu našeho "kocourkova" není jistě čemu divit ...

MDS - ČR / ČTÚ prostřednictvím právě vydaného Telekomunikačního věstníku, částka 4 / duben 2000, ze dne 10.4. 2000, oddíl C - diskusní část, se obrací na odbornou veřejnost s návrhy 9 vyhlášek a nařízení vlády, které jsou spjaty s právě projednávaným a těžce se rodícím telekomunikačním zákonem. Co mne ovšem zarazilo, je vpravdě údernický termín, do kdy je potřeba vznést připomínky - je to 20 duben 2000. Na druhou stranu se za dnešního stavu našeho "kocourkova" není jistě čemu divit ...

Pro ty z Vás, kteří věstník neodebíráte, přinášíme alespoň výčet jednotlivých návrhů s úplným zněním úvodního oznámení. Na internetových stránkách ČTÚ není na toto téma ani zmínka .....

Kdo bude mít zájem, rádi Vám pošleme e-mailem texty znění jednotlivých návrhů - obraťte se na naši redakci .


Vážení přátelé,

jakjistě víte, poslanecká sněmovna odsouhlasila znění nového telekomunikačního zákona s řadou pozměňovacích návrhů. Jedním z nich je i nové závěrečné ustanovení, které posouvá účinnost zákonajiž od 1. července 2000. Protože je reálný předpoklad, že toto ustanovení bude přijato i senátem, musí MDS - ČTÚ urychlit přípravu prováděcích předpisů. Je nutné si uvědomit, že přijetím zákona bude ukončena platnost veškerých prováděcích předpisů a většina z nově navržených musí nabýt účinnosti s novým zákonem o telekomunikacích, tj. 1 . července 2000.

S ohledem na výše uvedené MDS - ČTÚ urychleně rozpracovalo Vámi zaslané připomínky k dříve uveřejněným návrhům vyhlášek a předkládá Vám je k dalšímu posouzení. Protože v období do l. července 2000 je nutné návrhy prováděcích předpisů projednat v dotčených připomínkových místech státní správy a též příslušných komisích Legislativní rady vlády ČR, žádáme Vás o zaslání konkrétních připomínek do 20. dubna 2000.

Tímto se omlouváme za krátký termín, způsobený přijetím výše uvedeného pozměňovacího návrhu. Vaše připomínky zasílejte redakční radě (viz tiráž) nejpozději do 20. dubna 2000.

ČTÚ, Klimentská 27, 225 02, Praha 1, TEL 02 / 24004605, FAX 02 / 24225890

Článek ze dne 13. dubna 2000 - čtvrtek