logo itpoint.cz

MULTIMEDIÁLNÍ RADIOKOMUNIKACE - pozvánka na celostátní konferenci !

Ve dnech 19. - 20. října 2000 v domě kultury PARAMO v Pardubicích proběhne celostátní konference, jejímiž spolupořadateli jsou České radiokomunikace a.s. a Rada ČR pro rozhlasové a TV vysílání.

Ve dnech 19. - 20. října 2000 v domě kultury PARAMO v Pardubicích proběhne celostátní konference, jejímiž spolupořadateli jsou České radiokomunikace a.s. a Rada ČR pro rozhlasové a TV vysílání.

Cílem konference je podat širší technické veřejnosti souhrnnou informaci o multimédiích v globální telekomunikační infrastruktuře. Do programu budou mimo jiné zařazeny referáty o jednotlivých multimediálních systémech, o interoperabilitě, o roli multimédií v rozhlase a televizi a též o související legislativě.

Multimédia dnes začínají rozhodující měrou formulovat požadavky na přenosové soustavy, ať již zemské (kabely, rádio, optika) nebo družicové. Proto chce konference seznámit účastníky se stavem této problematiky jak ve světě, tak zejména v České republice.

ODBORNÝ GARANT :
Ing. Pavel Gregora - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Praha

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE :
BC servis (Frýdek - Místek )
CE Com Czech (Praha)
ČVUT FEL (Praha)
MDS - ČTÚ (Praha)
TESTCOM (Praha)
Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR (Praha)
VUT FEI (Brno)

ODBORNÝ PROGRAM - čtvrtek 19. října 2000

Multimediální radiokomunikace - úvod do problematiky
Doc. ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT FEL (Praha )

Globální telekomunikační infrastruktura
Doc. ing. Ivan Laška, CSc., CE Com Czech (Praha)

Role optických sítí v nové generaci komunikačních systémů
Ing. Anton Kuchar, CSc., ÚRE Av ČR (Praha)

Interoperabilita optických a družicových spojů
Doc. ing. Otakar Wilfert, CSc., Doc. Ing. Miroslav Kasal, CSc., VUT FEI (Brno)

Asynchronní přenosový mód (ATM) - základní informace
Ing. Leoš Boháč, ČIIIIT FEL (Praha)

Družicové multimediální systémy
Ing. František Šebek, TESTCOM (Praha)

Multimediální bezdrátové systémy
Ing. Jan Kramosil, BC servis (Frýdek-Místek)

ODBORNÝ PROGRAM - pátek 20. října 2000

IMT 2000 - Multimediální mobilní komunikace
Doc. ing. Václav Žalud, CSc., ČVUT FEL (Praha), Ing. Richard Ryvola, TESTCOM (Praha)

DVB a multimediální služby
Ing. Vladimír Kameník, TESTCOM (Praha)

Legislativní problematika v multimédiích
JUDr. Vladimír Kroupa, (Praha)

Koncepce digitálního vysílání v ČR
Ing. Pavel Gregora, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (Praha)


Inforsnace o konferenci :
UNIT s.r.o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice

TEL/FAX 040-630 30 32
Blanka Tomíšková
Ing. Martina Novotná

e-mail : unitpce@volny.cz

Formulář přihlášky na konferenci a případné další aktuální informace najdete na webové stránce ČVUT - FEL http://www.czech-web.cz/~mide/radkom.htm

Článek ze dne 1. září 2000 - pátek