Na Slovensku chtějí být železnice dalším operátorem

Železnice Slovenské republiky (ŽSR) pracují v současné době na vytvoření a zpřístupnění vlastní telekomunikační infrastruktury pro potřeby poskytování telekomunikačních služeb jako alternativní operátor

Železnice Slovenské republiky (ŽSR) pracují v současné době na vytvoření a zpřístupnění vlastní telekomunikační infrastruktury pro potřeby poskytování telekomunikačních služeb jako alternativní operátor. Předpokládá se, že ke spuštění těchto služeb by železnice mohly přistoupit již v rozmezí let 2002 až 2004. Jak uvedl vedoucí oddělení železničních telekomunikací na odboru informatiky ŽSR Jozef Dúbravčík, vyžádá si to investici řádově dvou až čtyř mld. Sk.

Železnice již v současnosti disponuje rozsáhlou telekomunikační infrastrukturou, zasahující prakticky do všech regionů Slovenska. Páteřní síť optických kabelů ŽSR však tvoří již méně kvalitní metalické vedení s maximální přenosovou rychlostí 2 Mbit/s. Další úseky jsou vázány na pronájem vedení od Slovenských telekomunikací, a.s. (ST). Železnice proto bude muset v nejbližších letech investovat do této oblasti značné prostředky.

Rychlejšímu rozvoji telekomunikačního businessu železnic však v současnosti brání pomalá transformace ŽSR, kvůli které je pozdrženo uvolnění poslední tranše úvěru od Evropské investiční banky (EIB). EIB poskytla železnicím úvěr ve výši 200 mil. EUR ještě v minulém roce, přičemž ŽSR z něho prozatím čerpala dvě tranše v celkové hodnotě 140 mil. EUR. "Vláda sice nedávno schválila projekt transformace a restrukturalizace společnosti, ale nepřijala finanční model stabilizace železnic při jejich transformaci na dvě společnosti," uvedl J. Dúbravčík. Z poslední tranše by se na rozvoj telekomunikací mělo použít zhruba 20 až 30 mil. EUR. "EIB nebo jiné banky však uvažují i o poskytnutí dalších úvěrů pro železnice v následujících letech, ale jen na životaschopné projekty - a tím telekomunikační business je," dodal J. Dúbravčík.

ŽSR ještě v současnosti neposkytují žádné telekomunikační služby. Pro začátek by se však chtěly podle slov J. Dúbravčíka orientovat na klientelu blízkou ŽSR s výhledem na širší spektrum zákazníků, Nevylučují ovšem ani možnost poskytování služeb pro domácnost, zejména však po skončení monopolu ST na hlasovou telefonní službu v roce 2003. Problém přenosu hlasu přes internet (Voice over IP) mají ŽSR již vyřešený, nevlastní však ještě licenci od Telekomunikačního úřadu SR.

Z organizačního hlediska se podle J. Dúbravčíka uvažuje o vytvoření samostatné organizační jednotky, která by po rozdělení železnic na dvě společnosti zůstala pod akciovou společností ŽSR, která bude provozovatelem dopravní cesty, přičemž s její privatizací se nepočítá. Vzhledem k tomu, že telekomunikační infrastruktura je součástí dopravní cesty, považuje se rovněž za neprivatizovatelnou. Na rozvoji telekomunikačního projektu ŽSR dnes pracuje okolo 700 zaměstnanců podniku.

Hustotou vláken se Slovensko řadí mezi nadprůměrné země v Evropě. Telekomunikační obchod považují podle něho také železnice za perspektivní podnikání, a to rovněž v prostředí takového operátora, jakým je Deutsche Telekom, majoritní vlastník Slovenských telekomunikací. Za další konkurenty je možno do budoucna považovat sdružení elektroenergetických podniků Energotel, nebo dceřinou společnost Transpetrol Transtel, a.s. Možnosti v této oblasti zůstávají otevřené také státnímu SPP (Infogas). Nicméně, na trhu se objevují i zcela nové společnosti, mezi nimi například v září založená akciová společnost Dial Telecom.

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 20. listopadu 2000 - pondělí

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...