logo itpoint.cz

Nová akcionářská smlouva Českých Radiokomunikací

České radiokomunikace podepsaly s konsorciem CMobil B.V. akcionářskou smlouvu, která nahrazuje dosavadní smlouvu o společném podniku uzavřenou 25. března 1996.

Nová akcionářská smlouva upravuje vztahy obou akcionářů při výkonu jejich akcionářských práv ve společnosti RadioMobil a.s., provozovateli sítě mobilních telefonů Paegas. Dále upravuje specifické podmínky týkající se výkonu práva opce společností CMobil B.V.

Na základě práva opce zakotveného již ve Smlouvě o společném podniku je CMobil oprávněn při zvýšení základního jmění v RadioMobilu upsat výhradně jako jediný upisovatel 120 000 nových akcií. Tímto úpisem zvýší CMobil svůj akcionářský podíl v RadioMobilu na 60,77 %, zatímco České radiokomunikace budou vlastnit zbývajících 39,23%. Dosud vlastnil CMobil 49 % akcií a ČRa 51 %. Majoritní podíl (84%) v CMobilu vlastní Deutsche Telekom.

Předpokládá se, že uskutečnění zvýšení základního jmění v RadioMobilu a platba za opci Českým radiokomunikacím nabudou účinnosti v prvním čtvrtletí 2001.

Po podpisu nové akcionářské smlouvy už nic nebrání pokračování privatizačního tendru na České radiokomunikace - uvedli dnes ve společném prohlášení mluvčí Fondu národního majetku a Ministerstva financí.

Privatizační poradce ABN Amro Rothschild v nejbližších dnech zahájí distribuci informačního memoranda - ovšem pouze těm zájemcům, kteří podepsali Smlouvu o zachování důvěrnosti poskytnutých informací a kteří uhradí vstupní poplatek ve výši 3 000 USD.

Přibližně v horizontu pěti týdnů od obdržení informačního memoranda budou zájemci o privatizaci ČRa vyzváni, aby předložili privatizačnímu poradci své indikativní nabídky. Na jejich základě vybere meziresortní vyhodnocovací komise pro privatizaci ČRa okruh nejvážnějších uchazečů (tzv. shortlist). Těm pak bude umožněno provést detailní finanční a právní prověrku privatizované společností (tzv. due diligence) a poté budou vyzváni k předložení finální nabídky.

O nabyvateli 51% podílu v ČRa by měla vláda rozhodnout  - v případě optimálního průběhu tendru - v lednu 2001

Členy vyhodnocovací komise pro privatizaci ČRa jsou zástupci FNM (Jiří Havel a Zdenka Němcová),  ministerstva financí (Jan Mládek, Igor Fojtík), ministerstva průmyslu a obchodu (Viktor Danielis), ministerstva zahraničních věcí (Karel Žebrakovský), ministerstva dopravy a spojů (Jiří Budil), ministerstva životního prostředí (František Králík) a Českého telekomunikačního úřadu (Vladimír Kůrka).

Největšími akcionáři ČRa jsou Fond národního majetku (51,2 %), Tele Danmark A/S (20,7 %) a Bank of New York International Nominees (18,6 %).

ČRa mají významné podíly v dceřiných společnostech RadioMobil (51 %, od příštího roku 39,23 %), Contactel (50 %), Softlink (100 %), Datalink (100 %) a Radiokontakt Operator (37,75 %).

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 23. října 2000 - pondělí