logo itpoint.cz

Novinky z dražeb o licence na 3 generaci telefonů - Německo / Polsko / Nový Zéland

První vykrvácené oběti finančně náročných dražeb lze očekávat brzy. Jsou zde ale již průběžná pořadí.

Při součtu nabídek podaných v německé dražbě o licenci na 3. generaci (3G) dosahujícím ke 30 miliardám marek, pozorovatelé tohoto odvětví předpovídají že soutěž si vyžádá svou první oběť do konce týdne, až někteří účastníci dospějí k limitu jejich zdrojů financování. Na konci 96 kol nabídek bylo úhrnem nabídnuto 27.38 miliard marek, s nejvyššími nabídkami takto:

Podnik/sdružení Nabídka (milióny DM)
1. Mannesmann 2,387
2. T-Mobil 2,392.5
3. E-Plus 2,304
4. T-Mobil 2,284.1
5. E-Plus 2,189.9
6. Viag 2,190
7. debitel 2,268
8. Mannesmann 2,268.5
9. debitel 2,200
10. E-Plus 2,305.5
11. MobilCom 2,307.7
12. Group 3G 2,284.5

Zase jinde, polská vláda oznámila záměry udělit pět UMTS licencí pomocí kombinované soutěže krásy (posuzování nabídek podle technických a ekonomických kritérií) a metody otevřené dražby. Zainteresované společnosti byly vyzvané předložit nabídku aplikace do 2. října, s tím, že vláda zamýšlí udělit licence do konce roku. Podle Financial Times, jedna z licencí bude rezervovaná pro národního operátora Telekomunikacja Polska; vláda očekává, že příjmy z dražby budou činit asi 14 miliard zlotých (3.2 miliardy dolarů ).

Mimo Evropu, novozélandská dražba 2G/ 3G, jenž začala 10. července, pokračuje tak pomalu jako v Německu. Po 42 kolech nabídkových řízení úhrnná hodnota nabídek za 2G/3G byla jenom 16.05% nad nejnižší vyvolávací cenou, tedy 37.05 milionů novozélandských dolarů. Nový Zéland upravil svůj systém 3G licencování, uvolněním dalších horních 15MHz spektra, a tak poskytne úhrnem 2x15MHz dvojic ze spektra pro každého ze čtyř vítězů. Z 19 registrovaných dražitelů jsou zde aktuálně čtyři jednoznační vítězové na 20 použitelných bloků "práva správy" 3G spektra (nepočítaje v to dvojici vyhrazených bloků a dva bloky, jenž neobdržely nabídky); je zde sedm jednoznačných vítězů 19 dostupných bloků "práva správy" 2G. Pozice jsou následující:

Typ Stávající vítěz
1. 2G Broadcast Communications
2. 2G Walker Wireless
3. 2G Vodafone Mobile NZ
4. 2G Vodafone Mobile NZ
5. 2G Telecom New Zealand
6. 2G Telecom New Zealand
7. 2G Independent Newspapers
8. 2G Telstra Saturn
9. 2G Compass Communications
10. Pevné služby Walker Wireless
11. 2G Broadcast Communications
12. 2G Walker Wireless

Článek ze dne 10. srpna 2000 - čtvrtek