logo itpoint.cz

O způsobu přidělování licencí na UMTS dosud není rozhodnuto

Vláda na svém včerejším jednání nerozhodla o způsobu přidělování licencí na mobilní sítě třetí generace UMTS. Podmínky udělování licencí UMTS má předložit vládě Český telekomunikační úřad do konce ledna příštího roku ....

Vláda na svém včerejším jednání nerozhodla o způsobu přidělování licencí na mobilní sítě třetí generace UMTS. Podmínky udělování licencí UMTS má předložit vládě Český telekomunikační úřad do konce ledna příštího roku. Vláda pak tyto podmínky porovná se svými preferencemi a rozhodne. Podle mluvčího vlády Libora Roučka jsou všechny varianty ve hře.

Na čtyři celoplošné licence pak bude vyhlášeno veřejné výběrové řízení. To se vyhlašuje v souladu s telekomunikačním zákonem, který v případě vyššího počtu zájemců než licencí ukládá vyhlásit veřejné výběrové řízení. ČTÚ by měl vítěze veřejného výběrového řízení na UMTS vyhlásit do konce září 2001. Od 1. 1. 2002 by měl ČTÚ uvolnit kmitočtové pásmo pro provoz sítě UMTS.

Podle prohlášení Libora Roučka, budou jednotlivé metody udělování licencí UMTS zvažovány na základě zkušeností zemí, kde již prodej licencí proběhl. V některých zemích, jako je třeba Velká Británie nebo Německo, proběhly úspěšně dražby, a vlády těchto zemí tak měly z prodeje licencí značný příjem. Zkušenosti z Itálie nebo Polska hovoří zase pro druhý způsob přidělení - tzv. beauty contest, kdy jsou vybírány nejlepší nabídky pro zákazníky.

MDS navrhuje prodat tři licence stávajícím operátorům (EuroTel, RadioMobil, Český Mobil) za pevnou cenu, další - čtvrtá - licence bude nabídnuta ve výběrovém řízení, kde hlavním kritériem bude cena. Minimální cenu by měl stanovit vládou vybraný poradce. Podle dřívějších vyjádření chce vláda prodejem získat nejméně 20 miliard korun.

V České republice původně převažoval záměr udělit licence na základě tzv. soutěže krásy s upřednostněním dosavadních operátorů. Po úspěchu dražeb ve Velké Británii a Německu, které znamenaly obrovský přínos do tamních státních rozpočtů, ale české ministerstvo financí prosazovalo udělení licencí spíše formou dražeb.

V dalších zemích však nebyly dražby tak úspěšné či pro vítěze znamenaly obrovské finanční výdaje. Není tedy jisté, zda přední evropské telekomunikační firmy budou mít dostatek financí výrazně investovat i ve střední a východní Evropě. Důležitá je i finanční přijatelnost nových služeb pro zákazníky, neboť vysoké náklady na získání samotné licence by se na těchto cenách pravděpodobně negativně projevily. Oponenti se však domnívají, že samotný fakt existence čtyř konkurenčních operátorů by nedovolil nasadit ceny příliš vysoko.

 Česká informační agentura
jn

Článek ze dne 19. prosince 2000 - úterý