logo itpoint.cz

Od 1. ledna 2001 se od Českého Telecomu dočkáme nového účtování telefonních hovorů

Tarifikace bude časová - místní hovory po 60, meziměstské po 30 a mezinárodní po 1 s. Zákazníci budou rozděleni do dvou kategorií - na domácnosti a podniky.

Nové účtování telefonních hovorů k by mělo být jednodušší a výhodnější. Od 1.1. 2001 přichází akciová Český Telecom s novým způsobem účtování telefonních hovorů. Doposud používaná impulsová tarifikace bude nahrazena tarifikací časovou, tedy účtováním po minutách nebo kratších časových intervalech. Tuto metodu již používají přední světoví telekomunikační operátoři. Samotné zavedení časové tarifikace přinese zákazníkům hned několik výhod.

Jde především o větší přehlednost, které by mělo být dosaženo zavedením jednoduchých minutových cen, díky nimž získá každý zákazník přesnou představu o ceně jednotlivých hovorů. Vyúčtování za telefonní hovory bude také přesnější. Nový způsob stanovení ceny bude odvozen z kratších časových intervalů, krátké lépe odrážejí skutečnou délku a cenu hovoru.

Princip časové tarifikace bude využíván pro stanovení ceny místních, meziměstských i mezinárodních hovorů :

Při stanovení různé délky těchto intervalů byl zohledněn fakt, že místní volání jsou několikanásobně levnější než volání meziměstská a mezinárodní. Proto jsou také telefonní hovory do zahraničí zpoplatňovány s nejkratším časovým intervalem jedna sekunda tak, aby byla cena hovoru účtována co nejobjektivněji. Rozdílně jsou také stanoveny minimální délky jednotlivých druhů hovorů podléhajících zpoplatnění. Zatímco u místních hovorů se jedná o dvě minuty, meziměstské i mezinárodní hovory mají shodně stanovenou minimální délku na jednu minutu.

Součástí změn v účtování telefonních hovorů bude od 1. ledna 2001 také nové rozdělení zákazníků Českého Telecomu na domácnosti a podniky. Nové rozdělení by mělo přispět zejména ke kvalitnějšímu uspokojení potřeb těchto rozdílných cílových skupin. Tato změna se projeví v různých tarifních programech, které budou těmto klientům nabízeny.

Článek ze dne 22. listopadu 2000 - středa