logo itpoint.cz

Odborná konference a workshop TELEINFORMATIKA 2000.

Konference proběhne ve dnech 28 - 29. 11. 2000 v Praze se zaměřením na informační společnost, legislativu, telekomunikační služby a ridiokomunikační technologie. Ještě se můžete přihlásit do 20.10. 2000.

Vážené dámy a pánové,

každým dnem jsme svědky neuvěřitelně rychlého rozvoje telekomunikací a informačních technologií, který poznamenává všechny oblasti lidské činnosti. Je stále těžší se orientovat v záplavě informací přicházejících od výrobců technologií, dodavatelů softwarových řešení, poskytovatelů služeb, odborných periodik a médií. Situace je o to složitější, že současně s liberalizací trhu a přibližováním naší republiky evropskému společenství dochází k zásadním změnám v oblasti legislativní.

V kontextu uvedených skutečností a procesu konvergence telekomunikací a informatiky vznikl projekt konferencí TELEINFORMATIKA, který si vytkl za cíl pravidelně poskytovat kvalitní místo, čas a prostor pro efektivní výměnu aktuálních, seriózních a zasvěcených informací z oblasti TELEkomunikací a INFORMATIKy.

Letošní první ročník konference TELEINFORMATIKA 2000 je zaměřen na problematiku budování informační společnosti, na moderní telekomunikační služby, telematické aplikace a radiokomunikační technologie. Věřím, že se nám - organizátorům konference - podařilo ve spolupráci se zástupci státní správy, universit a za výrazného přispění celé řady významných společností vytvořit atraktivní program.

TELEINFORMATIKA 2000 je určena představitelům managementu a odborníkům z oblasti telekomunikací, radiokomunikací a informačních technologií, výrobcům a prodejcům těchto technologií, provozovatelům a uživatelům telekomunikačních služeb a sítí, představitelům průmyslu, bankovnictví a obchodní sféry, zástupcům orgánů státní správy, klíčovým zástupcům odborné veřejnosti a médií.

Dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že jménem organizátorů konference i všech dalších institucí a společností, jež se podílejí na její přípravě, Vás mohu co nejsrdečněji pozvat k účasti na konferenci TELEINFORMATIKA 2000 a to jak na její slavnostní zahájení v historických prostorách Betlémské kaple, tak zejména na oba jednací dny konference v kongresových prostorách hotelu Hilton v Praze.

Jsem rád, že budeme společně u založení tradice konferencí TELEINFORMATIKA, a proto se těším na naše společná setkání.

S pozdravem

Roman Srp
prezident konference

Detailní info s celkovým programem a přihláškou ve formátu PDF (645 kB) naleznete na http://www.teleinformatika.cz .

Uzávěrka přihlášek do 20.10. 2000.

Konferenci zajišťuje :

Agentura Carolina
Albertov 7 / 3a, 128 01 Praha 2
TEL + 420 2 24 99 08 11
FAX + 420 2 24 91 86 81
kongresy6@carolina.cz

Článek ze dne 13. října 2000 - pátek