logo itpoint.cz

Odhalena opona ze zbylých tarifů - omyly se prodraží

Minulý měsíc zveřejnil Český Telecom svou představu cen hovorů. Jednalo se ale jen o část sazeb. Nyní byl zveřejněn zbytek, tzv. neregulované hovory mimo rámec cenových plánů.

Minulý měsíc zveřejnil Český Telecom svou představu cen hovorů. Jednalo se ale jen o část sazeb. Nyní byl zveřejněn zbytek, tzv. neregulované hovory mimo rámec cenových plánů.

V nynějším systému účtování automaticky uskutečněných hovorů pomocí impulsů příslušel ke každému tarifu údaj, s jakou četností či s jakým intervalem jsou impulsy vysílány a registrovány. S vyjímkou zcela speciálního tarifu Internet 2000 byly impulsy generovány vždy v pravidelném intervalu. Přesto některé sazby hovorů byly již v tomto systému udávány v Kč za minutu, pro lepší představu zákazníků o ceně u dražších sazeb.

Například při volání do mobilních sítí je deklarována cena 10 Kč/min, přitom ale za 60 sekund hovoru zaplatíte 4 impulsy, tedy 10,40 Kč. Pravda, za tuto cenu máte k dispozici odpovídající časový úsek, tedy 62.4 sekund. I tyto určité komplikace řeší nový systém. Pro posouzení cenových změn bude nyní kromě minutové sazby důležitý též údaj o minimální délce zpoplatnění, tedy kolik stojí každé, byť sebekratší spojení, a interval, ve kterém se bude účtovat.

První parametr je zajímavý pro cenu hovoru v případě omylu, kdy se dovoláte, kam nechcete, anebo nyní častěji pokud se dovoláte do nějaké hlasové schránky, aniž stojíte o zanechání vzkazu, protože prostě s dotyčnou osobou potřebujete hovořit přímo. Zejména si význam parametru uvědomíte při opakovaných zpoplatněných pokusech, stále marně a končících ve schránce. Druhý parametr již podle mého názoru není tak důležitý, samozřejmě s vyjímkou těch nejdražších sazeb. Ideální by samozřejmě bylo účtování po sekundách, jak nám tvrdí ve svých reklamách někteří budoucí konkurenční operátoři.

Trochu s obavami jsem čekal nastavení parametrů pro nejdražší běžné vnitrostátní hovory - volání do sítí mobilních operátorů. Není tajemstvím, že tato sazba je tak trochu zkamenělá z doby startu sítí GSM před čtyřmi roky a její nadpoloviční část je významným příjmem v bilanci mobilních operátorů.

Zákazníci před ní unikají pomocí GSM bran, a tím vlastně snižují tržbu hlavně operátorovi pevných linek, když příjem mobilního operátora je v podstatě zachován. Zájmem Telecomu je tedy samozřejmě tuto sazbu snížit, není to ale jen otázka jeho jednostranného rozhodnutí.

Přesto cena pro rok 2001 je trochu nižší, z deseti korun klesla na 9,40 Kč za minutu. Minimální délka hovoru není stanovena, ale časový interval je 30 sekund. Zmíněné nechtěné spojení se schránkou, které je právě četné v případě mobilních telefonů vás tedy dosud přišlo na 2,60 Kč, po Novém roce to bude 4,70 Kč. Silný a slabý provoz není nadále rozlišován, stejně jako dosud.

U dalších služeb, jejichž vysoké sazby slouží ke generování příjmů pro jejich provozovatele, tedy paging a audiotexové linky je následující situace. Základní sazba pro paging Operátor je zcela totožná se sazbou meziměstských hovorů, dražší Operátor Tuti je za 13 Kč/min, minimální doba 15s a účtování po sekundách. Audiotexové linky své sazby účtují po 5s, s minimální dobou 10s a vyjímečně 15s u nejlevnější sazby 8 Kč/min (06099).

U tzv. komerčních služeb (např. čísla 10XX, 12XXX a 140XX) je účtování zcela totožné s místními hovory, včetně silného/slabého provozu. U informačních služeb je trochu rozptyl parametrů. Nejdražší jsou informace o mezinárodních číslech 1181 se sazbou 6Kč/min, minimem 60s a účtováním po sekundách. Nejčastější sazba je 2,60 Kč za minutu, ale s minimem 120s a intervalem 60s. Jen přesný čas (14112) má při stejné minutové sazbě minimum 60s a dále účtování po sekundách pro nadšence, kteří vydrží "Alžbětu" poslouchat déle.

Zajímavé je účtování Internetu 2001. Je totiž skutečně důsledně shodné s nynějším Internetem 2000. Nedá se zde hovořit o časovém účtování. Minima odpovídají v závislosti na denní době dnešním 120/290 sekundám a jsou zpoplatněna 2,60 Kč. Podobně je zachovaná struktura následujících intervalů, vždy zase s cenou 2,60 Kč. Pokud tedy máte na svém počítači instalován program, sledující cenu připojení, nemusíte ho žádným způsobem měnit. Bude vám hlídat využití času spojení stále stejně dobře. Na tiskových konferencích sice Český Telecom naznačoval možné mírné zvýhodnění tohoto ostře sledovaného tarifu, které tedy nenastalo, ale nezbývá než doufat v pozdější změny během roku.

Článek ze dne 21. prosince 2000 - čtvrtek