logo itpoint.cz

Oskar, Ericsson a České vysoké učení technické podepisují dohodu o založení Centra pro výzkum a vývoj v Praze

Společnosti Oskar, Ericsson a České vysoké učení technické (ČVUT) podepsaly dohodu o založení Centra pro výzkum a vývoj v prostorách ČVUT v Praze. Založením Centra Oskar splní svůj závazek vůči Ministerstvu dopravy a spojů, který vznikl v říjnu loňského roku, kdy byla společnosti udělena licence na provoz třetí sítě GSM v České republice.

Společnosti Oskar, Ericsson a České vysoké učení technické (ČVUT) podepsaly dohodu o založení Centra pro výzkum a vývoj v prostorách ČVUT v Praze. Moderní centrum bude sloužit především k vývoji aplikací a služeb v oblasti bezdrátových telekomunikací. Jedním z cílů je uvést Českou republiku do popředí v oblasti aplikací a služeb pro UMTS, třetí generaci bezdrátových technologií. Společnosti Oskar a Ericsson rovněž prostřednictvím Centra poskytnou prostředky na stipendijní programy pro studenty ČVUT.

 www.oskarmobil.cz Založením Centra Oskar splní svůj závazek vůči Ministerstvu dopravy a spojů, který vznikl v říjnu loňského roku, kdy byla společnosti udělena licence na provoz třetí sítě GSM v České republice.

Doufáme, že z Centra vznikne opravdová laboratoř, ve které získají čeští studenti a vědečtí pracovníci možnost vyvíjet jedinečné aplikace," uvedl Jon Eddy, viceprezident pro technický rozvoj společnosti Oskar. "Není vyloučeno, že příští skvělá technická novinka bude právě dílem tohoto Centra, dodal.

Naše spolupráce se společností Oskar začala výstavbou její mobilní sítě, kdy jsme dosáhli rekordních výsledků, uvedl prezident společnosti Ericsson Bo Hildingsson. Jsme nesmírně rádi, že můžeme naši spolupráci touto cestou rozšířit, protože věříme, že naše partnerství může mít velký přínos pro vývoj nových technologií v České republice, dodplnil.

Jsme rádi, že můžeme se společnostmi Oskar a Ericsson spolupracovat na takovém projektu. Jejich odborné zkušenosti umožní absolventům tohoto programu získat široké znalosti v problematice nejnovějších bezdrátových technologií, uvedl RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., prorektor ČVUT.

Kromě toho, že bude společnost Oskar udržovat vybavení Centra, deleguje do jeho čela ředitele a zajistí nábor dalších zaměstnanců. Bude se rovněž podílet na průběžném školení zaměstnanců Centra.

Společnost Ericsson dodá potřebné zařízení a provede jeho instalaci. Rovněž zajistí úvodní zaškolení zaměstnanců.

ČVUT poskytne pro vybudování Centra prostory. Navíc pět pedagogů a deset doktorandů z ČVUT bude v Centru na částečný úvazek pracovat a vyučovat.

"Pro společnost Oskar je to významný krok. Partnerství s firmou Ericsson a ČVUT pro nás znamená to, že jsme o stupeň blíž ke splnění dalšího závazku přijatého při udělení licence," uvedl Darren Walker, ředitel komunikace společnosti Oskar.

Po dokončení se Centrum stane základnou poskytující nejaktuálnější data pro výzkum mobilních bezdrátových technologií v České republice. Centrum zahájí provoz do 31. prosince 2000.

Oskar je obchodní značkou společnosti Český Mobil, které byla 8. října roku 1999 udělena licence na provozování mobilní sítě v České republice.

Největším akcionářem Českého Mobilu je kanadská společnost Telesystem International Wireless (TIW). TIW je rychle se rozvíjející globální operátor mobilních telekomunikačních sítí s více než 2,7 miliony zákazníků ve čtyřech dynamických geografických oblastech světa. Akcie TIW jsou na seznamu torontské burzy vedeny pod znakem "TIW" a na burze Nasdaq pod znakem "TIWI".

V Brazílii je TIW strategickým partnerem páté největší telekomunikační skupiny v zemi, operující ve čtyřech regionech. TIW rovněž buduje panevropskou specializovanou digitální mobilní radiotelekomunikační síť (ESMR) prostřednictvím své dceřinné společnosti Dolphin Telecom, předního evropského poskytovatele služeb specializovaného radiotelekomunikačního systému (SMR). Kromě toho, že společnost Dolphin nabízí analogové služby SMR ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku, ve Velké Británii nabízí rovněž služby ESMR. V rámci svých aktivit ve Střední a Východní Evropě se stala společnost TIW přední firmou na trhu mobilních služeb v Rumunsku a po obdržení licence na provozování mobilní sítě GSM 1800 v České republice se představila i na českém trhu. TIW dále vyhledává nové příležitosti v Asii prostřednictvím své přidružené společnosti TIW Asia, založené se základním kapitálem přesahujícím 420 milionů dolarů.

Ericsson je předním dodavatelem v oblasti nových telekomunikací, jehož komunikační řešení zahrnují telekomunikační i datové technologie poskytující uživatelům nezávislost. Má více než 100.000 zaměstnanců ve 140 zemích světa. Společnost Ericsson ulehčuje svým zákazníkům - ať se jedná o operátory mobilních sítí, poskytovatele služeb, podnikovou klientelu nebo konečného spotřebitele - komunikaci na celém světě.

Ericsson má v České republice dlouhou tradici. Společnost zaměstnává ve svém sídle v Praze a pobočkách v Brně a Ostravě 360 pracovníků.

České vysoké učení technické existuje od začátku 18. století. Jedním z jeho nejvýznamnějších absolventů je profesor Vlado Prelog, který v roce 1975 získal Nobelovu cenu za chemii.

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte :

Darren Walker
Corporate Communications Manager
Oskar
Telefon: + 420 608 014 806
e - mail: darren.walker@oskarmobil.cz

André Grce
víceprezident, Ericsson, s.r.o.
Telefon: + 420 602 393 999
e - mail: andre.grce@ecz.ericsson.se

RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
prorektor pro zahraniční styky
ČVUT
Telefon: + 420 2 2481 7890
e - mail: vlcek@fd.cvut.cz

Článek ze dne 28. dubna 2000 - pátek