logo itpoint.cz

Podívejte se spolu s námi trochu blíže na ústřednu 3. tisíciletí - HiNet RC 3000 z dílny Siemens

Představujeme vám multimediální komunikační systém pro přenos hlasu, videa a dat na bázi Voive over IP. Máte-li již ve firmě vybudovanou počítačovou síť a pídíte se po vhodném typu telefonní ústředny, pak čtěte obzvlášť pozorně ...

T E S T U J E M E
SW telefonní ústředna HiNet RC 3000

HiNet RC 3000 - charakteristika systému

 SIEMENS NIXDORF

Multimediální - SW pobočková telefonní ústředna založená na technologii VoIP (Voice over IP). Jedná se o SW, jehož prostřednictvím si mohou malé a střední firmy nainstalovat na server počítačové sítě tzv. softwarovou telefonní ústřednu. Na rozdíl od klasické telefonní ústředny vyžadující samostatné telefonní rozvody je v tomto případě řešen přenos hlasu prostřednictvím paketů IP v rámci již vybudované strukturované kabeláže počítačové sítě. Pro komunikaci jednotlivých uživatelů (poboček) jsou použity buď PC se zvukovým systémem (pracovní stanice sítě) nebo tzv. IP telefony. Maximální výstavba systému ve Verzi 2.0 je až 200 klientů (poboček).

Verze 1.0 disponuje pouze základními hlasovými službami, jako jsou předání hovoru, přesměrování volání, zpětný dotaz a opakování volby. Verze 1 oficiálně nepodporuje IP telefony. Klient na PC má k dispozici jen kódování hlasu G.711, navíc zde hrozí nelegální šíření software HiNet RC 3000 (bez ochrany).

Verze 2.0 umožňuje hlasovou kompresi G.723 pro PC klienty RC 3000, deklarovaná podpora IP telefonů, počítá se s bránou - gateway umožňující připojení také linek euroISDN30 (PRI) a dalšími aplikacemi pro Voice Mail a ACD (automatická distribuce příchozích volání). Nová gateway PRI / BRI by měla být k dispozici v období březen - duben 2000, samozřejmě, že se již počítá s jejím schválením (homologací). Nebude již možné provádět více instalací z jediného instalačního CD ROMu, neboť SW klíč bude vázán na nezaměnitelnou MAC adresu síťové karty serveru.

Systém je nabízen firmou Siemens ve Verzi 1.0 již od Invexu 99, kde měl HiNet RC300 svou premiéru. V současné době - únor 2000, přichází Siemens s Verzí 2.0, která by měla být již plně lokalizována.

Technické parametry

Na vybraný server s nainstalovaným OS Windows NT 4.0 je nainstalováno z jednoho instalačního CD ROMu programové vybavení (aplikace HiNet RC 3000) typu klient - server, zajišťující následující funkce :

- gatekeeper (registrace klientů, interní správa adres, adresní konverze ISDN/IP aj.)
- not available proxy (ošetřuje situace, je-li klient nedostupný)
- funkce správy systému
- uživatelské databáze

Požadavky na server jsou následující :

- Microsoft Internet Explorer 4.01 nebo Netscape Navigator 4.04 / 4.06
- 150 Mbyte volné kapacity na pevném disku
- Microsoft SQL 6.5 pro víc jak 10 uživatelů
- síťová karta Ethernet, 10/100BaseT(X)
- Windows NT Server 4.0, Service Pack
- mechanika CD ROM
- 300 MHz Pentium II
- Microsoft Access
- 128 Mbyte RAM
- Microsoft IIS 4.0

Systém je dále tvořen koncovými zařízeními (IP telefony, multimediální PC s instalovaným SW klientem HiNet RC 3000). Další nutnou HW součástí systému je brána (gateway), pro připojení IP LAN s vnějšími ISDN linkami.

Systém lze provozovat :

- mezi vzdálenými lokalitami, jež jsou propojeny do firemní počítačové sítě
- v lokálních sítích
- v intranetové síti

Gateway - brána HiNet RC 3000 slouží k propojení IP telefonie s vnější telefonní sítí (veřejná telefonní síť, předřazená pobočková telefonní ústředna nebo i internet - zejména pro levné "internetové" volání do zahraničí).

K dosud dodávané bráně H.323/ISDN (4xS0) v provedení pro montáž do 19" stojanu je možné připojit 4 x S0 (do budoucna se počítá s možností připojení euroISDN30). Tato brána neumožňuje plnohodnotnou provolbu (pouze DISA v tónové volbě) a tarifikaci odchozích volání. Není dosud ani schválena (homologována) pro připojení do JTS ČR.

Od Verze 2.0 HiNet RC 3000 plánuje firma Siemens nasazení nového typu brány H.323/ISDN (S2) s možností připojení euroISDN30 a jejím následným schválením - v horizontu druhé poloviny roku 2000.

HiNet RC 3000 je určen zejména těm uživatelům, kteří mají již vybudovanou datovou síť, kterou mohou využít i pro zajištění telefonního provozu firmy, bez pořizování vlastní pobočkové telefonní ústředny. Klientská část aplikace HiNet RC 3000 umožňuje kompletní ovládání telefonního provozu a datových služeb s on-line nápovědou v angličtině, němčině a češtině.

Správu systému HiNet RC 3000 provádí správce sítě z libovolného místa v síti prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní založeného na volně dostupných webovských nástrojích. Jednotliví uživatelé mají po zadání svého jména a hesla k dispozici své kompletní uživatelské nastavení z libovolného počítače v síti.

Firma Siemens nabízí HiNet RC 3000 zákazníkovi zdarma na zkušební dobu 45 dnů k testování systému s max. 10 klienty v rámci své počítačové sítě. Plné nasazení SW je chráněno heslem, které je dodavatelskou firmou poskytnuto po vyplnění licenční smlouvy a samozřejmě zaplacení plné verze SW. Siemens deklaruje prostřednictví svých autorizovaných prodejců telefonickou podporu potencionálnímu zákazníkovi při instalaci systému, nebo přímo instalaci u zákazníka servisním technikem.

Koncová zařízení

Díky orientaci na mezinárodní standardy má uživatel jistotu perspektivního otevřeného systému s možností dalšího rozšiřování bez podmíněné vazby na použití technologie jediné firmy.

Hlasové služby systému :

- dovolba v tónové volbě (DTMF)
- přesměrování volání
- opakování volby
- předání hovoru
- zpětný dotaz

Datové služby systému :

- společná práce (oba účastníci smí provádět změny v dokumentu) více účastníků
- sdílení (změny smí provádět jen majitel dokumentu) aplikací

Poznatky z instalace systému

Instalace nebyla nejsnazší. Pravděpodobně Vám nezbude, než si příslušný soubor s návodem vytisknout, aby jste ho měli stále k dispozici. Nejprve si musíte připravit přehled údajů o IP adresách stanic své sítě, které bude program pro svou činnost potřebovat. Je také zajímavé, že pro funkční provoz nevystačíte jen deklarovaným jediným instalačním CD ROMem, ale musíte si ještě sehnat jinak celkem populární program NetMeeting (platí pro testovaný SW - Version 1.01.022). Je škoda, že výrobce nedodal kompletní instalaci, u které by zákazník nemusel nic dalšího hledat na Internetu a instalovat. Kapacita by se na instalačním CD ROMu ještě našla. Možná byla překážkou problematika autorských práv pro využití jinak volného software ke spojení s komerčním produktem. Jednak z tohoto důvodu a jednak pro "agresivní" chování programu HiNet, který si pro sebe uzurpoval kromě velké části harddisku i nemalou kapacitu procesoru, který byl takto zdržován, jsme v této fázi testování produktu ukončili.

 instalace HiNet RC 3000

Náš dojem tedy je :

Jde o perspektivní produkt, zatím je ale dost syrový, neodpovídající vysoké ceně. Nechme se tedy překvapit nově přicházející verzí  z dílny Siemens anebo od jiné firmy.

Jak je to s cenou

Koncová cena by se měla pohybovat kolem 60 tis Kč pro systém s 10-ti účastníky, pro 25 účastníků se počítá s dvojnásobkem, tedy kolem 120 tis. Kč.

Cena ISDN Gateway pro připojení systému do vnější telefonní sítě se skládá z ceny vlastní brány, která se pohybuje kokem 250 tis. Kč + ISDN výbava, jejíž předpokládaná cena je kolem 100 tis. Kč.

Pořídíte-li si tento systém v konfiguraci 4 x S0 + 25 poboček, pak tedy počítejte s náklady ve výši cca 410 tis. Kč, což je řádově 12.400 Kč na přípojný bod. Dále musíte připočíst náklady na koncová zařízení - zejména IP telefony, jejichž koncová cena se má pohybovat kolem 14 tis. Kč. Dále je třeba připočíst položku za vlastní instalaci systému, jejíž cena se pohybuje v průměru kolem 10 % z celkové ceny dodávané technologie. Celkově podtrženo a sečteno - žádná levná záležitost. Předpokládá se však, že ceny by se měly postupem času snížovat.

Další informace můžete také nalézt na internetových adresách :

http://www.siemens.cz/hinet.html
http://www.siemens.de/hinet/rc3000

testováno ve dnech 24 - 26. ledna 2000 v TESTCENTRU TELEFONIE, Praha 4, Hvožďanská ul. č. 3

Článek ze dne 2. února 2000 - středa