logo itpoint.cz

Podrobný výpis sníží reklamace

Málokdy přebíráme dvě tiskové zprávy denně. Současné akce Českého Telekomu si to ale zaslouží. U podrobného výpisu jde vlastně jen o opožděné plnění licenční podmínky.

Služba podrobného výpisu byla již dlouho očekávaná. Kdo sleduje obor, ví, že Český Telekom (ČT) má již přes rok nasazen systém sledování uskutečněných hovorů, který zatím sloužil zejména při reklamacích a analýzách provozních toků. Uplynulá doba byla využita pro jeho odladění, zejména při sběru dat od starších ústředen. Je také vhodné připomenout, že podrobný výpis byl ČT povinen poskytovat již předloni a byl za neplnění pokutován ČTÚ. Již dříve jste mohli výpis získat u digitálních ústředen, ovšem za mnohem vyšší cenu. Částka, za kterou tuto službu hodlá ČT nabízet není špatná, ale je zde ještě velký prostor pro následování cenové politiky mobilních operátorů. U amerických ale i evropských operátorů pevných sítí bývá tato služba zdarma. Pokud se nemýlím, zase ale není jednoduché získat u mobilních operátorů podrobný výpis zpětně, což je výhoda nabídky ČT. Třeba i ČT bude chtít v budoucnu získat větší jistotu příjmu peněz a bude podporovat inkasní platby. Možná se čeká také na vyhodnocení snížení počtu reklamací a nákladů na příslušná oddělení. Nyní bude pro každého, kdo má pochybnosti o svém účtu, snadnější nejprve prostudovat podrobný výpis a pak buď seřvat své nezodpovědné zaměstnance či děti, a teprve pak eventuálně provozovatele sítě.

---tisková zpráva---

ČESKÝ TELECOM, a.s., začíná poskytovat detailní rozpis hovorů (22.03.2000)

Detailní záznamy o automaticky uskutečňovaných telefonních hovorech z hlavní telefonní stanice mohou zákazníci ČESKÉHO TELECOMU, a.s., získat od 15. dubna 2000 prostřednictvím nově zaváděné služby "Detailní rozpis hovorů".

Službu, kterou akciová společnost ČESKÝ TELECOM postupně zavádí od počátku roku, je možné objednat nejen osobně, ale i na bezplatném čísle telefonického centra služeb 0800 123456. Rozpis je zpoplatněn 0,60 Kč za každý evidovaný hovor, nejméně však 33 Kč.

Poskytovaný rozpis obsahuje:

Rozpis hovorů se vyhotovuje za celé zúčtovací období nebo jeho část na základě požadavku zákazníka, a to jednorázově i opakovaně (na dobu určitou či neurčitou) na základě smluvního vztahu. Rozpis je možné vystavit i zpětně až za šest zúčtovacích období předcházejících bezprostředně uplatnění požadavku. Dokument je zasílán poštou jako obyčejná či doporučená zásilka.

Rozpis lze poskytnout pro všechny zpoplatňované hovory uskutečněné automaticky z hlavní telefonní stanice nebo pouze pro vybrané druhy hovorů. Kromě kompletního rozpisu tak lze podle přání vyhotovit dílčí rozpisy mezinárodních, meziměstských, a místních hovorů nebo volání na audiotexové služby. Služba je dostupná pro všechny zákazníky, kteří jsou připojeni na digitální ústředny nebo na analogové ústředny vybavené tarifikátorem.

Článek ze dne 23. března 2000 - čtvrtek