logo itpoint.cz

PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 181/2000 Sb. ve vztahu k zákonu č.151/2000, o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a Opatření úřadu č. 1/R/2000

ASOCIACE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČR A ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ ve spolupráci s ČESKÝM TELEKOMUNIKAČNÍM ÚŘADEM pod záštitou HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR pořádají školení na výše uvedené téma. TERMÍN : 14. 9. 2000 Dům odborových svazů, W. Churchilla 2, Praha 3

ASOCIACE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČR A ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ ve spolupráci s ČESKÝM TELEKOMUNIKAČNÍM ÚŘADEM pod záštitou HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR pořádají školení na téma - PRAKTICKÁ APLIKACE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 181/2000 Sb. ve vztahu k zákonu č.151/2000, o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a Opatření úřadu č. 1/R/2000. TERMÍN : 14. 9. 2000 Dům odborových svazů, W. Churchilla 2, Praha 3

Účelem školení je seznámit všechny provozovatele rádiových sítí s rozsahem požadovaných údajů, které slouží k výpočtu plateb stanovených v povoleních. Tyto údaje mají vliv na technickou i ekonomickou rozvahu podniků. Školení umožní všem účastníkům orientaci v aplikaci Nařízení vlády č. 181/2000 Sb. v souvislosti s Opatřením úřadu č. 1/R/2000.

Tato problematika se týká pracovníků z oblasti vodáren, plynáren, energetiky, bezpečnostních služeb, záchranných služeb, hasičů, policie a všech dalších složek, které provozují nebo projektují rádiové sítě.

Účastníci budou též seznámeni s novými požadavky na kvalitu projektové dokumentace. Doporučujeme účastníkům, aby si připravili již konkrétní dotazy k projednávaným tématům.

V podkladech ke školení budou připraveny tyto materiály :

PROGRAM :

9:30 Zahájení - vodní slovo Ladislav Bechyně, viceprezident HK ČR

9:40 - 13:00 Odborný blok I.

Vztah zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších předpisů k Nařízení vlády č. 181/2000 Sb. a Opatření úřadu č. 1/R/2000

Ing. Jiří Duchač, ředitel odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ
Ing. Lubomír Suja, vedoucí oddělení pro pevnou službu odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ

Přestávka

METODIKA POSTUPU PRO VÝPOČET PODLE SAZEBNÍKU

  1. Pozemní pohyblivá služba - Ing. Jiří Duchač, ředitel odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ
  2. Pevná služba - Ing. Lubomír Suja, vedoucí oddělení pro pevnou službu odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ
  3. Zkušenosti z praxe a ukázka výpočtů - Dobroslav Janko, technický ředitel, BESL Jablonec spol.s r.o., Ing. Milan Vašut, technický ředitel, Agency of Security FENIX a.s.
  4. Projekt radiového spojení jako podklad pro výpočet poplatků. Vysvětlení významu jednotlivých prvků vzorce pro výpočet poplatků - Ing. Jiří Kudrna, projektant rádiových sítí

13:00 - 14:00 Přestávka - oběd

14:00 - 16:00 Odborný blok II.

Panelová diskuse k dopolednímu programu. Zúčastní se všichni přednášející, zástupci provozovatelů rádiových sítí, výrobci technologií. Dále je možno vystoupit v diskusi tématům :


VŠEOBECNÉ INFORMACE :

Název školení :
Praktická aplikace Nařízení vlády č.181/2000 Sb.

Datum :
14.9. 2000
Místo konání : Dům odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, Praha 3

Pořadatel :
Česká asociace telekomunikací
Olšanská 7, P.O.Box 132, 130 11 Praha 3
IČO: 65401859 DIČ: 003-65401859
č.ú.12659339/0800, ČS, a.s.Praha 3

Bližší informace :
Jarmila Viplerová
tel./fax: 02/627 87 83, 0603/547 290
e-mail: viplerova@catel.cz

CENA ZA ŠKOLENÍ :
1.491,- Kč včetně 5% DPH
V ceně je zahrnut účastnický poplatek, sborník, občerstvení. Pro členy České asociace telekomunikací a členy Asociace soukromých bezpečnostních služeb je 20% sleva tj. 1.197,- Kč včetně 5% DPH.

Úhrada :
NA ZÁKLADĚ ZASLÁNÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY bude vystavena faktura. Platbu hotově je nutno osobně domluvit telefonicky.

Důležité upozornění :
V případě neúčasti (včas neodhlášeného) pracovníka se účastnický poplatek nevrací popř. bude plně fakturován. Je možno vyslat náhradníka.

V případě neúčasti, která bude prokazatelně nahlášena do 12.9.2000 se účastnický poplatek vrací v plné výši.

Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č.526/90 Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací školení, občerstvení a přednáškové materiály.

Článek ze dne 31. srpna 2000 - čtvrtek