logo itpoint.cz

PŘELOŽENÍ TELEFONNÍ STANICE ČESKÉHO TELECOMU a.s. JE LEVNĚJŠÍ !

Na polovinu snižuje akciová společnost ČESKÝ TELECOM a.s. od 1.9.2000 cenu za přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením. Zákazníci tak při změně bydliště nebo sídla firmy už nebudou platit původních 3500,- Kč, ale jen 1750,- Kč.

Na polovinu snižuje akciová společnost ČESKÝ TELECOM a.s. od 1.9.2000 cenu za přeložení hlavní účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením. Zákazníci tak při změně bydliště nebo sídla firmy už nebudou platit původních 3500,- Kč, ale jen 1750,- Kč.

Každé stěhování je samo o sobě nákladné. Tímto krokem usnadníme situaci zákazníkům, kteří z jakéhokoliv důvodu musí své působiště měnit, řekl Václav Horký, ředitel pro vnitrostátní telefonní službu ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

Výše zmíněný postup je možno využít při pohybu v rámci jednoho místního telefonního obvodu. V nejbližší době se ČESKÝ TELECOM a.s., chystá zavést možnost přeložení telefonní stanice bez omezení, tj. v rámci celé České republiky.

Ceník ČESKÉHO TELECOMU, a.s. je k dispozici na internetové adrese www.telecom.cz . Potřebné informace mohou zákazníci získat také na bezplatném čísle 0800 123456 Telefonického centra služeb.

ČESKÝ TELECOM a.s., je vedoucí telekomunikační společností v České republice. V oblasti poskytování hlasových služeb se počet jeho zákazníků blíží již čtyřem miliónům. Prostřednictvím své dceřiné společnosti EuroTel Praha, spol. s r.o., se významně podílí také na trhu mobilních služeb. Díky zásadní modernizaci sítě uskutečněné zejména ve druhé polovině 90. let rozšiřuje nabídku o nejmodernější telekomunikační produkty. Zmodernizovaná přenosová kapacita společnosti je také stále intenzivněji využívána ostatními operátory.

Trvalý nárůst výnosů z datových služeb, ISDN, internetu a ostatních telefonních služeb (o celých 40% v roce 1999) odráží zlepšující se úroveň digitalizace sítě (nyní zhruba 80%), důraz kladený na zavádění moderních technologií a další inovace v oblasti služeb s přidanou hodnotou. Restrukturalizace cen datových služeb spolu s rozšířením spektra nabízených produktů a vyšší kvalitou přináší zvyšování zákaznické poptávky.

tisková zpráva - Český Telecom a.s.

Článek ze dne 6. září 2000 - středa