logo itpoint.cz

Přístup k internetu má už 19,7 % populace ČR ve věku od 12 do 79 let

Vyplývá to z výsledků Media Projektu za druhé a třetí čtvrtletí letošního roku. Výzkum je realizován Sdružením GfK – TN Sofres –
STEM / MARK pro Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO). Počet lidí, kteří mají přístup k internetu, se oproti 1. pololetí letošního roku zvýšil o 1 %.

Nejvyšší podíl uživatelů je ve věkové skupině od 16 do 19 let, kde je uživatelem téměř každý druhý (42 %). Nejčastějším způsobem připojení těchto osob je přístup ve škole (78 % z uživatelů). Z nejmladší sledované populace 12 až 15 let používá internet 25 % těchto osob, rovněž převážně ve škole (67 % uživatelů).

Ve věkové kategorii 20 až 29 let má připojení k internetu 23 %, v kategorii 30 až 39 let pak 17 %, mezi 40 až 49 lety 15 %, ve skupině 50 až 59 let 8 % a ve skupině 60 až 69 let jen 2 %. Pro věkovou kategorii 70 až 79 % je procento připojení k internetu nulové.

Jak dále vyplývá z údajů Media Projektu, z celkového počtu 1 689 000 osob s přístupem na internet jej alespoň několikrát měsíčně využívá 1 388 000 osob ve věku 12 až 79 let. Necelá jedna třetina uživatelů internetu jej využívá denně nebo téměř denně, dalších 30 % alespoň několikrát týdně, jedna třetina ještě řidčeji.

Obecně je nejčastějším místem připojení k internetu práce (zaměstnání). Podíl připojení z práce narůstá s rostoucím věkem osob v ekonomicky aktivním věku od 53 % uživatelů ve skupině 20 až 29 let (u těchto osob je ještě poměrně početné zastoupení připojení ve škole – téměř 30 %) až do 86 % z připojených ve věku od 50 do 59 let.

Nejfrekventovanějším způsobem užití internetu je užití e-mailu (64,9 %), dále hledání informací pro osobní využití (58,7 %), hledání informací pro své zaměstnání (53,1 %), hledání informací o výrobcích a službách (50,4 %), zábava (44,5 %), surfování (30 %), diskuse (19,7 %) a přímý nákup přes internet (7,4 %).

 Česká informační agentura
pk

Článek ze dne 29. listopadu 2000 - středa