logo itpoint.cz

Privatizace Českých radiokomunikací vrcholí

Nic nebrání pokračování privatizačního tendru na České radiokomunikace, uvedli včera ve společném prohlášení mluvčí Fondu národního majetku a Ministerstva financí ČR

p>Po dnešním podpisu nové akcionářské smlouvy už nic nebrání pokračování privatizačního tendru na České radiokomunikace (ČRa)," uvedli včera ve společném prohlášení mluvčí Fondu národního majetku (FNM) a Ministerstva financí ČR (MF). Privatizační poradce ABN Amro Rothschild v nejbližších dnech zahájí
distribuci informačního memoranda - ovšem pouze těm zájemcům, kteří podepsali Smlouvu o zachování důvěrnosti poskytnutých informací a kteří uhradí vstupní poplatek ve výši 3 000 USD. "Počet potenciálních investorů, kteří předběžně vyjádřili svůj zájem o ČRa, zatím nelze zveřejnit – jsme nicméně potěšení faktem, že zájem investorů je značný," uvedla mluvčí FNM Jana Víšková.

Přibližně v horizontu pěti týdnů od obdržení informačního memoranda budou zájemci o privatizaci ČRa vyzváni, aby předložili privatizačnímu poradci své indikativní nabídky. Na jejich základě vybere meziresortní vyhodnocovací komise pro privatizaci ČRa okruh nejvážnějších uchazečů (tzv. shortlist). Těm pak bude umožněno provést detailní finanční a právní prověrku privatizované společností (tzv. due diligence) a poté budou vyzváni k předložení finální nabídky. O nabyvateli 51% podílu v ČRa by měla vláda rozhodnout  - v případě
optimálního průběhu tendru - v lednu 2001.

Členy vyhodnocovací komise pro privatizaci ČRa jsou zástupci FNM (Jiří Havel a Zdenka Němcová),  ministerstva financí (Jan Mládek, Igor Fojtík), ministerstva průmyslu a obchodu (Viktor Danielis), ministerstva zahraničních věcí (Karel Žebrakovský), ministerstva dopravy a spojů (Jiří Budil), ministerstva životního prostředí (František Králík) a Českého telekomunikačního úřadu (Vladimír Kůrka). Největšími akcionáři ČRa jsou Fond národního majetku (51,2 %), Tele Danmark A/S (20,7 %) a Bank of New York International Nominees (18,6 %).

Článek ze dne 20. října 2000 - pátek