logo itpoint.cz

Privátní podniková síť ( PPS ) Paegas / GSM - aneb jak ušetřit za volání z mobilních telefonů II. Díl

Pro Privátní Podnikovou Síť (PPS) Paegasu potřebujete vlastnit minimálně jen deset telefonů. Jde o řešení pro společnosti, kde nejčastější způsob použití mobilních telefonů jsou vzájemná volání mezi pracovníky uvnitř firmy.

 Paegas - Privátní podniková síť GSM Pro Privátní Podnikovou Síť (PPS) Paegasu potřebujete vlastnit minimálně jen deset telefonů. Jde o řešení pro společnosti, kde nejčastější způsob použití mobilních telefonů jsou vzájemná volání mezi pracovníky uvnitř firmy.

U Paegasu nabídka opět odpovídá orientaci a snaze podchytit i menší klienty. Je proto mnohem otevřenější v poskytování informací o cenách i službách. Díky tomu se můžeme jeho nabídce věnovat šířeji než u jeho konkurenta. U něj také není nutný postup - nejprve pevné propojení pobočkové ústředny a pak následně uzavřená skupina mobilních telefonů.

Výše popsané služby mají u Paegasu názvy Paegas Direkt, tedy přímé spojení s pobočkovou ústřednou, obdoba Conexu u Eurotelu, a Privátní Podniková Síť, tedy již zmiňovaná síť VPN, respektive služba CUG. Paegas s těmito službami umožňuje pracovat podle situace zákazníka jak jednotlivě tak v jejich celkem logické kombinaci.

Pro Privátní Podnikovou Síť (PPS) potřebujete vlastnit minimálně jen deset telefonů. Jde o řešení pro společnosti, kde nejčastější způsob použití mobilních telefonů jsou vzájemná volání mezi pracovníky uvnitř firmy. Při aktivaci této služby jsou mobilní telefony zákazníka začleněny do zvláštní databáze v síti Paegas. Aktivace či zařazení jedné SIM do takové PPS zpoplatňuje RadioMobil částkou 170 Kč. Co se tarifní nabídky týká, zůstává nabídka obvyklých tarifů Paegas20 až Paegas300 včetně služby Nonstop, které ale dostaly novou položku Volání uvnitř PPS. S vyjímkou u nejlevnějšího tarifu P20 je takové volání účtováno za 2 Kč/min., tedy asi o 2 až 0.80 koruny méně než volání na jiná čísla Paegas. Současně si připlácíte k měsíčnímu paušálu 35 Kč. Kromě zmíněných obvyklých tarifů je zde ještě jeden speciální s názvem PPS200. Volné minuty platí pouze pro volání v rámci PPS, cena v rámci PPS je jen 1.50 Kč/min, zato do zbytku sítě Paegas to je 5 Kč a 8 Kč za minutu do cizích sítí.

Obvyklé používání mobilního telefonu se nezmění, respektive rozšíří následujícím způsobem. Každému mobilnímu telefonu je kromě standardního čísla ve tvaru 0603 xxx yyy, přiřazeno ještě zkrácené číslo (nejméně dvouciferné) a následně je pak možné vzájemné volání mobilních telefonů uvnitř PPS jednoho zákazníka těmito zkrácenými volbami. Tato zkrácená čísla lze nastavit v zásadě libovolně podle potřeb organizace. Dále lze mobilní telefony zákazníka rozdělit standardně až do čtyř skupin a těmto skupinám přiřadit takzvané profily, tedy specifikovat přístupová práva, definujících kam a kdy jsou telefony v jednotlivých skupinách oprávněny telefonovat.

Mobilním telefonům lze povolit volání ve třech úrovních :

Všechny tři možnosti lze vzájemně kombinovat. Přístupová práva lze definovat i časově s přesností na hodiny. Zasílání SMS zpráv přístupová práva neovlivňují. Při volání z mobilního telefonu v PPS ven není nutno vytáčet výstupní provolbu, funkce spojené s telefonním seznamem telefonu a identifikací volajícího tak nejsou touto službou dotčeny. Do skupiny SIM karet v PPS lze zahrnout i karty umístěné v GSM bránách. Výše zmíněné nastavení volacích práv v PPS pak lze účinně využít zamezením volání mobilních telefonů zákazníka na vlastní pevné linky a naopak povolením volání na pevné linky pouze přes GSM brány za nižší ceny. Jinak je třeba ještě dodat, že zvláštní očíslovací plán u PPS je v podstatě jen systém zkrácených voleb. Máte možnost si pod krátká čísla zadat i účastníky, kteří nejsou členy vaší PPS ba ani sítě Paegas. Na ně se pak samozřejmě zvýhodněnější sazby za volání uvnitř PPS nevztahují.

Pro přímé spojení s pobočkovou ústřednou, tedy Paegas Direkt, je předpokladem pobočková ústředna opět vybavená rozhraním PRI ISDN. Co se velikosti firmy týká z důvodu rentability, měla by mít více než 70 mobilních telefonů. Jednotlivé pobočkové telefony xxx, které již díky existenci EuroISDN spojení s pevnou sítí mají svá provolbová čísla, například 05-41451xxx, tak od Paegasu získají možnost být volány i pod číslem typu 0603yyyxxx. Současně získávají možnost volat mobilní čísla přímo, mimo pevnou síť. Paegas předpokládá úsporu nákladů zákazníka kolem 30-40 % pro volání do mobilní sítě. Přesnější údaje o cenách za takto provedené hovory nám operátor neposkytl, opět jako u Eurotelu jsou domlouvány individuálně s konkrétním zákazníkem. Také vlastně v předstihu získáváte možnost zvolit si pro své mezinárodní hovory alternativní a levnější cestu internetového volání. Do jisté míry ale zdaleka ne v takovém rozsahu možností, lze pochopitelně tuto službu nahradit v méně kapacitním provedení GSM branami, jejichž SIM budou součástí PPS.

Nejvíce výhod samozřejmě zákazník získá kombinací obou služeb. Může tak vlastně snadno zařadit své mobily pod očíslovací plán své pobočkové ústředny, jako kdyby se jen jednalo o její další pobočky, s využitím všech výhod, které ústředna umožňuje, tedy zejména přesměrování volání či zkrácené volby. Anebo viděno opačně, z mobilního telefonu můžete přímo volat čísla poboček ve vašem podniku, jako kdyby jste seděli za svým psacím stolem. Pokud budeme uvažovat i možnost roamingu, a současně raději zapomeneme na jeho cenu, vaše podniková telefonní síť tak získala globální dosah. Je to jasný příklad nadcházející všeobecné konvergence různých sítí, od kterého si marketingoví odborníci telekomunikačních firem slibují další růst počtu nových i potenciálních zákazníků.

Aktivaci služby provede operátor do 5 pracovních dnů po závazné objednávce. Ve stejném termínu provádí i rekonfiguraci jednotlivých profilů - např. změny v převedení do jiného profilu, zakázaná čísla a oblasti volání, časová pásma atd.

Požadované změny, které se vztahují k jednotlivým telefonům jsou realizovány operativně po obdržení žádosti.

Článek ze dne 8. září 2000 - pátek