logo itpoint.cz

Profil firmy TTC TESLA TELEKOMUNIKACE s.r.o. - český výrobce telekomunikačních zařízení

TTC se zabývá zejména výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem telekomunikačních systémů a zařízení, poskytování inženýrských, konzultačních a dalších souvisejících služeb a obchodních činností.

TTC se zabývá zejména výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem telekomunikačních systémů a zařízení, poskytování inženýrských, konzultačních a dalších souvisejících služeb a obchodních činností.

TTC TESLA TELEKOMUNIKACE s. r. o.
Třebohostická 987/5
100 43 Praha 10 - Strašnice
Telefon: 02/67202-111
Fax: 02/67202-999
e-mail : ttc@ttc.cz
URL : http://www.ttc.cz

Nabízená zařízení a služby

Poradenství, projekty, dodávky zařízení, instalace, oživení, vyškolení, záruční a pozáruční servis. Těsné kontakty se zahraničními firmami umožňují nabídnout optimální kombinace zařízení z vlastního vývoje a výroby TTC se zařízeními cizí provenience.

Nosnými programy TTC jsou :

Možnosti vědeckotechnické spolupráce

Vývoj financovaný z vlastních zdrojů TTC i z příspěvků budoucích odběratelů vyvíjených zařízení. V souladu se světovým rozvojem a trendy v oblasti metalických linkových traktů je řešena moderní alternativa zařízení typu HDSL. Je prosazována koncepce důsledné integrace přenosových, dohledových, řídících a napájecích systémů pro vyráběná zařízení TTC. Rozvíjí se spolupráce s katedrou telekomunikací elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.

Reference o dodávkách v ČR i v zahraničí

K obchodním partnerům skupiny TTC patří kromě provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí - Český Telecom, Slovenské Telekomunikácie, Lietuvos Telekomas i významní provozovatelé privátních sítí, jakými jsou např. organizace státní správy (finanční a celní úřady), Ministerstvo obrany ČR (Řízení letového provozu), velké průmyslové organizace (Vodní elektrárny Trenčín, Třinecké železárny, ČEZ, energetické rozvodné závody ČR a SR, Slovenský plynárenský podnik, Západoslovenská energetika, Řízení letového provozu Praha, České dráhy, Transgas, Slovtransgaz, Gazprom, Mostransgaz, Mosenergo, Italské dráhy atd.). Společně s firmami MARCONI a francouzskou firmou CS TELECOM se uskutečnil kontrakt pro Spojené arabské emiráty. Společnost TTC zabezpečuje monitorovací systém na podporu zdravotně postižených osob jako výhradní partner provozovatele - Nadace ŽIVOT 90 působící v rámci Sdružení humanitárních organizací ČR.

Certifikace EU

Implementace systému řízení a zabezpečování jakosti podle souboru norem řady ISO 9000 byla završena v roce 1997 certifikací podle ČSN EN ISO 9001, která osvědčuje, že TTC je spolehlivý výrobce a dodavatel evropské úrovně. Ověřování činností se provádí vnitřními audity. Normalizační činnost TTC v oboru telekomunikační techniky překračuje hranice ČR. TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je řádným členem Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v kategorii výrobců a účastní se tvorby evropských norem pro telekomunikace (ETS). V oblasti dalších evropských norem (EN) a norem ISO/IEV spolupracuje TTC s Českým normalizačním institutem (ČSN) na zpracování a zavádění evropských norem do soustavy ČSN.

Další zajímavé informace o firmě

Vysvětlivky : *) PS ... povelový systém, NTU ... náhradní telekomunikační uzel, DTP ... digitální telefonní přepojovač

Článek ze dne 8. listopadu 2000 - středa